معرفی برترین دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران در رتبه‌بندی سایماگو

رتبه‌بندی سایماگو برای سال ۲۰۲۰ منتشر شد که در این رتبه‌بندی ۱۵۷ دانشگاه و موسسه پژوهشی از جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.

به گزارش مهر، نظام رتبه‌بندی سایمگو یا رتبه‌بندی SCImago توسط گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام می‌شود که براساس تعداد مقالات علمی موسسات آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطلاعاتی اسکوپوس آن‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.

در این رتبه بندی از سه شاخص تحقیقات و نوآوری و اجتماعی به صورت ترکیبی استفاده شده و شاخص تحقیقات ۵۰ درصد و شاخص نوآوری ۳۰ درصد و شاخص اجتماعی ۲۰ درصد وزن دارند.

در شاخص تحقیقات تأثیر عادی، تعالی با رهبری، خروجی، رهبری علمی، مجلات متعلق به خود، مجلات خود، برتری، انتشارات با کیفیت بالا (Q۱)، همکاری بین المللی، دسترسی باز و مجموعه استعدادهای علمی در نظر گرفته می‌شود. در شاخص نوآوری دانش نوآورانه، ثبت اختراعات و تأثیر فناوری در نظر گرفته شده و در شاخص اجتماعی نیز استانداردهای چندگانه، لینک‌های ورودی و اندازه وب سایت مدنظر بوده است.

در این بررسی مجموعه شاخص‌ها به صورت ترکیبی دیده شده‌اند. برای اهداف رتبه بندی، محاسبه هر سال از نتایج به دست آمده در طی یک دوره ۵ ساله به پایان می‌رسد که دو سال قبل از چاپ این رتبه بندی است. به عنوان مثال، اگر سال انتشار سال ۲۰۲۰ باشد، نتایج مورد استفاده نتایج مربوط به دوره ۵ ساله ۲۰۱۴-۲۰۱۸ است. تنها استثناء در مورد شاخص‌های وب سایت است که فقط برای سال گذشته محاسبه شده است.

معیار این است که که مؤسسات حداقل ۱۰۰ اثر را در پایگاه‌داده scopus در طول سال گذشته در دوره زمانی انتخاب‌شده منتشر کرده‌اند. منبع اطلاعات مورد استفاده برای شاخص‌ها برای نوآوری پایگاه اطلاعاتی PATSTAT است. منابع اطلاعاتی که برای نشانگرهای وب استفاده می‌شود ، Google و Ahref هستند.

برای شناسایی اسناد دسترسی آزاد از بانک اطلاعاتی Unpaywall استفاده شده و برای تعیین استانداردهای چندگانه شاخص اجتماعی از معیارهای PlumX و Mendeley استفاده شده‌اند.

برای رتبه بندی موسسات نیز سایماگو، موسسات آموزشی و پژوهشی را در چند بخش دولتی، سلامت، آموزش عالی و خصوصی و سایر دست بندی می‌کند. در رتبه بندی ۲۰۲۰ نیز یک رتبه بندی جامع، یک رتبه بندی تحقیقاتی، یک رتبه بندی نوآوری و یک رتبه بندی اجتماعی را درنظر گرفته است.

در نسخه ۲۰۲۰ رتبه بندی موسسات آموزشی و پژوهشی سایماگو از میان ۷ هزار و ۲۶ موسسه‌ای که رتبه بندی شده‌اند ۱۰ رتبه اول دنیا به ترتیب به آکادمی علوم چین، مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، وزارت بهداشت جمهوری خلق چین، دانشگاه هاروارد آمریکا، مدرسه پزشکی هاروارد آمریکا، وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، انجمن مراکز تحقیقاتی هلمولتز آلمان، انستیتو تحقیقات فناوری ماساچوست (MIT)، دانشگاه استنفورد و موسسه ملی بهداشت آمریکا اختصاص دارد.

در رتبه بندی جامع ۱۵۷ موسسه آموزشی و پژوهشی از جمهوری اسلامی ایران حضور دارند که به ترتیب ۱۰ موسسه اول ایرانی حاضر در این رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علم و فرهنگ هستند.

رتبه ۱۰ موسسه آموزشی و پژوهشی ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۰ سایماگو (رتبه جامع)

نام موسسه رتبه کشوری رتبه جهانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱ ۴۲۸
دانشگاه تهران ۲ ۵۰۸
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۳ ۵۹۳
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴ ۶۰۴
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵ ۶۱۰
دانشگاه تربیت مدرس ۶ ۶۱۸
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۷ ۶۴۱
دانشگاه صنعتی شریف ۸ ۶۴۹
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۹ ۶۵۵
دانشگاه علم و فرهنگ ۱۰ ۶۶۰

رتبه ۱۲ موسسه آموزشی و پژوهشی ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۰ سایماگو (رتبه تحقیقاتی)

نام موسسه رتبه کشوری رتبه جهانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱ ۲۱۳
دانشگاه تهران ۲ ۲۴۸
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۳ ۳۱۳
دانشگاه علوم پزشکی تبریز = ۴ ۳۳۵
دانشگاه علوم پزشکی مشهد = ۴ ۳۳۵
دانشگاه جامع امام حسین (ع) ۵ ۳۳۹
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۶ ۳۴۱
دانشگاه تربیت مدرس = ۷ ۳۴۴
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر = ۷ ۳۴۴
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۸ ۳۵۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۹ ۳۵۶
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۰ ۳۶۸

رتبه ۱۰ موسسه آموزشی و پژوهشی ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۰ سایماگو (رتبه نوآوری)

نام موسسه رتبه کشوری رتبه جهانی
دانشگاه علم و فرهنگ ۱ ۳۸۵
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ۲ ۴۱۵
پژهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۳ ۴۲۵
پژهشگاه صنعتی رنگ ۴ ۴۳۹
موسسه تحقیقاتی واکسن سازی رازی ۵ ۴۴۹
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ۶ ۴۵۳
جهاد دانشگاهی ۷ ۴۵۶
انستیتو پاستور ایران ۸ ۴۵۷
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹ ۴۵۹
پژهشگاه صنعت نفت ۱۰ ۴۶۳

رتبه ۱۵ موسسه آموزشی و پژوهشی ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۰ سایماگو (رتبه اجتماعی)

نام موسسه رتبه کشوری رتبه جهانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱ ۱۶۴
دانشگاه تهران ۲ ۱۹۳
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۳ ۱۹۴
دانشگاه تربیت مدرس ۴ ۲۱۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران = ۵ ۲۱۲
دانشگاه علوم پزشکی مشهد = ۵ ۲۱۲
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ۶ ۲۱۳
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = ۷ ۲۱۶
دانشگاه صنعتی امیرکبیر = ۷ ۲۱۶
دانشگاه صنعتی شریف = ۷ ۲۱۶
دانشگاه صنعتی اصفهان = ۷ ۲۱۶
دانشگاه علوم پزشکی شیراز = ۷ ۲۱۶
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۸ ۲۱۸
دانشگاه فردوسی مشهد ۹ ۲۲۰
دانشگاه شیراز ۱۰ ۲۲۱

 

برترین دانشگاه های ایران

مطالب مرتبط

Leave a comment