شهریه دکتری پردیس 99 برخی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

برخی دانشگاه های علوم پزشکی جزئیات شهریه دانشجویان ورودی سال 1399 دوره پردیس خودگردان در مقطع دکتری تخصصی را اعلام کردند.

به گزارش مهر، برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی شهریه خود را به صورت علی‌الحساب اعلام کرده‌اند و برخی دیگر از دانشگاه‌ها تاکید کرده‌اند که این شهریه تنها بخشی از شهریه اصلی است و شهریه اصلی در زمان ثبت نام به طور کامل اخذ می‌شود.

بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده‌اند که با توجه به مجازی بودن ترم تحصیلی، ممکن است تغییراتی در اعداد شهریه به وجود بیاید که منوط به تصویب هیات امنای دانشگاه‌ها خواهد بود.

دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز میزان شهریه علی‌الحساب دانشجویان را برای دو نیمسال اعلام کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی گلستانشهریه علی‌الحساب دانشجویان سال ۹۹
دکتری تخصصی۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای دو نیمسال

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز برای دانشجویان ورودی سال ۹۹ مبالغ شهریه را به صورت علی‌الحساب اعلام کرده است. پردیس خودگردان این دانشگاه تاکید کرده است که سفته بانکی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهشهریه ترم اول به صورت علی‌الحساب
دکتری تخصصی۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۳ میلیون و چهارصد هزار تومان)

شهریه دانشجویان جدیدالورود پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران، ورودی بهمن ۱۳۹۹ نیز اعلام شد. شهریه سالانه ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت.

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهریه یکسالشهریه نیمسال
دکتری تخصصی۲۷۲.۷۳۴.۰۰۰ ریال۱۳۶.۳۶۷.۰۰۰ ریال

دانشگاه علوم پزشکی قم نیز جدول شهریه سال تحصیلی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را به شرح شهریه ثابت و متغیر به ازای هر درس اعلام کرده است.

مقطع دکتری تخصصی Ph.Dشهریه ثابت به ازای هر ترم ۴۲.۳۵۰.۰۰۰دروس عمومی واحد نظری ۳.۶۳۰.۰۰۰ ریال واحد عملی ۴.۲۳۵.۰۰۰ ریالدروس پایه دروس تخصصی و دروس اختیاری واحد نظری ۵.۴۴۵.۰۰۰ ریالواحد عملی آزمایشگاه ۱۸.۱۵۰.۰۰۰ ریالواحد سمینار و کارآموزی ۱۴.۵۲۰.۰۰۰ ریالواحد پایان نامه ۲۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال

دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز مصوبه میزان شهریه دانشجویان شهریه پرداز در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را به صورت تفصیلی اعلام کرده است. افزایش ۱۰ درصد شهریه پیشنهادی نیز در این دانشگاه اعلام شده است.

مقطع دکتری تخصصی Ph.Dشهریه ثابت به ازای هر ترم ۳۸.۵۰۰.۰۰۰دروس عمومی واحد نظری ۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال واحد عملی ۳.۸۵۰.۰۰۰ ریالدروس پایه دروس تخصصی و دروس اختیاری واحد نظری ۴.۹۵۰.۰۰۰ ریالواحد عملی آزمایشگاه ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ ریالواحد کارآموزی ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ ریالواحد سمینار ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ ریالواحد پایان نامه ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز جدول شهریه علی‌الحساب دانشجویان شهریه پرداز این دانشگاه را برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام کرده است.

مقطعشهریهشهریه
دکتری تخصصی کلیه رشته‌ها ورودی سال ۹۲شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریالشهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دکتری تخصصی کلیه رشته‌ها ورودی سال ۹۳شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ ریالشهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال
دکتری تخصصی کلیه رشته‌ها ورودی سال ۹۴شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریالشهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دکتری تخصصی کلیه رشته‌ها ورودی سال ۹۵ تا ۹۹شهریه ثابت و متغیر دانشجویان پردیس خودگردان ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالشهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شهریه‌های اعلام شده به صورت علی‌الحساب بوده و با تقریب ۷۰ درصد از کل شهریه دانشجویان محاسبه شده است و پس از حذف و اضافه، شهریه نهایی محاسبه و اعلام می‌شود.

شهریه دکتری پردیس

Related Posts