ابلاغ نحوه برگزاری امتحانات علوم پزشکی به دانشگاه ها

69

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، نحوه برگزاری امتحانات علوم پزشکی را به دانشگاه ها ابلاغ و توصیه کرد: از شیوه های متعدد آزمون در کنار امتحانات رایج پایان ترم استفاده شود.

دکتر حمید اکبری – قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این نامه به دانشگاه‌های علوم پزشکی پیشنهاد شده است که از چه ابزاری برای بهتر برگزار شدن امتحانات پایان ترم استفاده شود.

وی افزود: آموزش در حوزه آموزش عالی سلامت به نحو بارزی متفاوت از آموزش در سایر علوم است و در برخی موارد توقف پذیر نبوده و به لحاظ ضرورت حضور فراگیران بر بالین بیمار صرفاً از طریق حضوری امکان پذیر است. به همین دلیل آموزش و همچنین ارزیابی فراگیران برنامه خاص خود را می‌طلبد.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود در جهت برنامه ریزی برای ارزیابی فراگیران تا پایان ترم جاری به نحوی اقدام کنند تا همانگونه که از ابتدای شیوع بیماری اولویت اول حفظ سلامت فراگیران و اعضای هیأت علمی و سایر کارکنان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بوده است، امتحانات هم با حفظ کیفیت و امنیت آزمون‌ها و ایجاد کمترین فشار و استرس به دانشجویان برگزار شود.

اکبری اظهار داشت: در کنار این موضوع، امکانات و زیرساخت‌های دانشگاه‌ها هم باید در برگزاری امتحانات مدنظر قرار گیرد چرا که به دلیل محدودیت در امکانات، ممکن است برگزاری مجازی با استانداردهای حداقلی برای همه مراکز آموزشی فراهم نباشد.

وی تاکید کرد: قطعاً ایجاد شرایط مطلوب برگزاری ارزشیابی استاندارد با اعتبار کافی در امتحانات مجازی آسان نیست و در تصمیم گیری ها باید کیفیت آموزش و ارزشیابی هم مدنظر باشد.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با توجه به این توضیحات به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور اجازه داده شده است بر حسب شرایط در خصوص برگزاری امتحانات و ارزشیابی ترم جاری با درنظر گرفتن مواردی که اعلام شده است، تصمیم گیری و با مصوبه شورای آموزشی دانشگاه اقدام کنند.

توصیه‌ها و پیشنهادات معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاه‌ها برای برگزاری امتحانات

۱. دانشجویان می‌توانند بعضی و یا تمامی دروس این ترم یا حذف و یا ناتمام اعلام و ارزشیابی و امتحانات خود را در ترم آینده داشته باشند. (در صورت حذف ترم جزو سنوات دانشجویان محسوب نخواهد شد.)

۲. توصیه می‌شود مدرسین در صورت امکان از شیوه‌های متعدد مانند مصاحبه، امتحانات شفاهی حضوری و غیر حضوری، امتحانات تشریحی و کوئیزهای متعدد در کنار امتحانات رایج پایان ترم استفاده کنند.

۳. در صورت فراهم بودن برگزاری امتحانات حضوری تلاش شود فاصله بین کلاس‌های درس و امتحامات به حداقل برسد تا دانشجویان با دشواری کمتری بتوانند با سرعت امتحانات خود را به انجام برسانند و محیط دانشگاه را ترک کنند.

در این صورت به دلیل فشردگی امتحانات تلاش شود درجه دشواری امتحانات متناسب با شرایط تنظیم و در صورت نیاز جزئی از نمرات در قالب گزارشات و امتحانات تشریحی دیده شود که دانشجویان پس از ترک محیط دانشگاه بتوانند انجام و پاسخ‌های خود را از طریق فضای مجازی به مدرس مربوطه ارسال کنند.

۴. در برگزاری امتحانات مجازی حداکثر تدابیر لازم اندیشیده شود که کیفیت ارزشیابی حفظ شود. به عبارتی امتحان مجازی نباید به شکلی سهل دیده شود که دانشجویان دغدغه لازم برای مطالعه مؤثر جهت آمادگی امتحان را از دست بدهند.

در این راستا لازم است اختیارات لازم به مدرسین داده شود که در صورت عدم اطمینان از فراگیری کافی دانشجویان درس را ناتمام اعلام و در ترم بعد با انجام آزمون‌های تکمیلی نمره نهایی دانشجویان محاسبه و در کارنامه درج شود.

همچنین در صورتی که شرایط و امکانات دانشگاه اجازه می‌دهد تدابیر لازم اندیشیده شود که شناسایی هویت دانشجو در هنگام انجام آزمون محرز شود و زمینه بروز تخلفات امتحانی به حداقل برسد. بر این اساس جهش قابل ملاحظه نمرات دانشجویان در ترم جاری در مقایسه با سوابق گذشته می‌تواند علامتی از آسیب در شیوه برگزاری آزمون الکترونیک باشد.

با توجه به تجربیات ترم جاری در آموزش مجازی که به دلیل شرایط کرونا ایجاد شده، توصیه می‌شود آزمون‌های مجازی صرفاً در قالب سوالات بسته به عنوان تنها گزینه ارزشیابی پایام ترم دیده نشود.

Related Posts