ثبت نام بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در آزمون دستیاری دندانپزشکی

92

آخرین مهلت ثبت نام در سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی به پایان رسید و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در این آزمون ثبت نام کردند.

به گزارش مهر، سی و چهارمین آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی در سال ۱۳۹۹ بر اساس تقویم جدید مرکز سنجش آموزش پزشکی در ۳۰ مردادماه ۹۹ برگزار می شود.

مهلت ثبت نام، ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک برای آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی برای آخرین بار تمدید شد و داوطلبان می توانستند در روزهای اول و دوم تیرماه نسبت به ثبت نام و یا ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک اقدام کنند.

در مجموع فرصت های اعطا شده برای ثبت نام تعداد ۲ هزار و ۵۶۹ نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.

Related Posts