دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
عنوان کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
توضیح کامل:

درباره کنفرانس
با استعانت از خداوند متعال، ” دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین ” توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی در تاریخ 28 آبان 1399 برگزار خواهد شد.
باتوجه به اهمیت موضوع ، دبیرخانه اجرایی انتظار دارد این کنفرانس با مشارکت متولیان این امر که در یک طیف گسترده و مرتبط اعم از مسئولین، متخصصین ، مهندسین ، کارشناسان و صاحب نظران می باشد برگزار گردد. تا با ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا توسط پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی در نهایت افزایش بهره وری و نهایتا توسعه همه جانبه و صحیح جامعه گامی استوار برداریم.

 

محورهای کنفرانس
1. رسوب شناسی، چینه شناسی و زمین شناسی کواترنری
2. زمین شناسی اقتصادی و معدنکاری
3. پترولوژی و ژئو شیمی
4. زمین شناسی نفت ، اکتشافات و استخراج منابع هیدروکربوری
5. زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمین شناسی
6. آلودگی منابع آب و خاک و پیامدهای زیست محیطی آن
7. کاربرد سنجش از دور در زمین شناسی
8. مدلسازی و فناوریهای نوین در زمین شناسی
9. ژئوتوریسم ، گوهرشناسی و زمین شناسی پزشکی

 

کنفرانس زمین شناسی

آدرس وبسایت: www.2esconf.ir
شماره تماس: 33367048 (061) داخلی 126
آدرس: ایران، اهواز
تاریخ ارسال مقالات: 1399/8/10
تاریخ برگزاری: 28-08-1399