واگذاری آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ پزشکی به دانشگاه ها

3
آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به دانشگاه های علوم پزشکی واگذار شد.

به گزارش مهر، با توجه به شیوع جهانی بیماری ناشی از ویروس کرونا (Covid-۱۹) که مهمترین راه غلبه به ویروس، قطع زنجیره انتقال آن است و در راستای کاهش مراجعات غیرضروری و غیر مرتبط با توجه به رأی صادره در نود و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی ۷ تیرماه ۹۹ موضوع ۶ «با توجه به پاندمی کووید ۱۹ آزمون پذیرش دستیاردوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در سال ۱۳۹۹ مطابق با قوانین سال قبل (۱۳۹۸) و به صورت دانشگاهی برگزار خواهد شد.»

هیچ گونه تغییری در رفرانس اعلام شده آزمون صورت نخواهد پذیرفت. منابع به صورت یکسان در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی مرجع طراحی سوالات خواهد بود.

با توجه به واگذاری آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به دانشگاه های علوم و با توجه تغییر در نحوه برگزاری آزمون و رعایت حق انتخاب داوطلبان، ویرایش ثبت نام از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۹۹ آغاز می شود و داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه می توانند فرم خود را ویرایش کنند.

نتیجه بررسی مدارک مرحله اول آزمون فلوشیپ پزشکی نیز از روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۹۹ تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه از طریق سایت اینترنتی sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری قابل مشاهده است. لذا کلیه شرکت کنندگان که دارای نقص مدرک هستند می توانند نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

پیش از این تعداد یک هزار و ۴۶۲ نفر در این دوره از آزمون ثبت نام کرده بودند که این تعداد برای قبولی در ۱۵ دانشگاه و ۷۷ رشته تکمیلی تخصصی رقابت می کنند.

در زمان ویرایش، ثبت نام جدید صرفاً برای رشته جراحی سرطان با پیش نیاز رشته «جراحی عمومی» و پذیرش یک نفر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد امکان پذیر است. داوطلبان این رشته می توانند در بازه زمانی ۹ صبح روز یکشنبه ۱۵ تیر تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

آزمون فلوشیپ پزشکی ۹ مردادماه در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

Related Posts