اضافه شدن ۴۴ رشته محل جدید به رشته های ارشد دانشگاه آزاد

اضافه شدن ۴۴ رشته محل جدید به رشته های ارشد دانشگاه آزاد
۴۴ رشته محل جدید به رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اضافه شد.

به گزارش مهر، مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعلام کرده است: به دنبال اعلام وصول ۴۴ رشته محل جدید در مقطع کارشناسی ارشد، اطلاعات این رشته محل ها به شرح پیوست به سامانه انتخاب رشته این مقطع به آدرس https://azmoon.org اضافه شد.

داوطلبان می توانند در صورت تمایل رشته محل های مذکور را در انتخاب های خود منظور کنند. همچنین آن دسته از داوطلبانی که نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند، می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه انتخاب رشته نسبت به ویرایش رشته محل های انتخابی اقدام کنند.

انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ تا روز شنبه ۱۲ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

رشته های جدید ارشد آزاد

Related Posts