بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح

بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای همایش:

• لایه های نازک و فیزیک سطوح
• رویه سختی و فرایندهای پاششی
• آبکاری الکتریکی و الکترولس
• عملیات سطحی لیزری
• پوشش های نقوذی
• پوشش های هوشمند
• تریبولوژی و سایش
• خوردگی و اکسایش دمای بالا
• شبیه سازی و مشخصه یابی سطوح و پوشش ها
• فناوری نانو در مهندسی سطح
• مهندسی سطح در علوم و فناوری های جدید دفاعی
• مهندسی سطح در تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
• گزارشهای فنی و علمی- ترویجی

آدرس وبسایت
شماره تماس
03133912787
برچسب ها
آدرس
اصفهان- ایران
تاریخ ارسال مقالات
1399/10/20
تاریخ برگزاری
1399/11/28 - 1399/11/30