اولین همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیبهای اجتماعی نهاد خانواده

اولین همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیبهای اجتماعی نهاد خانواده
توضیح کامل

محورهای همایش
1-              فقه تطبیقی
*      فقه پویا و ظرفیت آن در حل معضلات فراروی نهاد خانواده و جنسیت در بستر تحولات عصر حاضر
*      آسیب شناسی ازدواج های اکراهی و حیله ای بر پایه مطالعات منطقه ای
*      چالش ها و راه­کارهای ازدواج و طلاق فرامذهبی
2-              حقوق خصوصی
*      ظرفیت یابی و امکان سنجی تدوین قانون مدنی احوال شخصیه فرا مذهبی (چالش ها، راهبردها و راه­کارها)
*      ظرفیت حقوق خصوصی در کاهش آسیب های ناشی از چالش های فرهنگی و اجتماعی نهاد خانواده
*      شیوه های حل اختلاف بومی- سنتی و ظرفیت آن در جلوگیری از گسست های خانوادگی
3-              حقوق کیفری
*      بایسته های جرم انگاری و کیفرگذاری برای حل آسیب های اجتماعی نهاد خانواده
*      خشونت های خانوادگی (همسرآزاری، کودک آزاری) و حقوق کیفری
*      مبنا و تاثیر معافیت های خانوادگی از مسئولیت کیفری بر آسیب های اجتماعی نهاد خانواده
4-              علوم قرآنی
*      آسیب شناسی تربیت دینی کودکان در نهاد خانواده
*      واکاوی جایگاه خانواده در آماده سازی فرزندان برای ازدواج بر اساس قرآن و روایات
*      راه­کارهای ارتقاء سطح وفاداری و امنیت روحی و روانی در محیط خانواده
5-              روان شناسی
*      روان شناسی و راه­کارهای مؤثر در تحکیم و تعالی خانواده با تأکید بر آموزه های دینی
*      روان­شناسی و راه کارهای کاهش آسیب در جهت تعالی خانواده با تأکید بر آموزه های دینی
6-              علوم اجتماعی
*      آسیب شناسی اشکال همسر گزینی، ازدواج، فرزندآوری و طلاق در دیدگاه های اسلامی
*      سلامت خانواده، رسانه و آسیب های فضای مجازی با رویکردهای اسلامی و اجتماعی
*      مفهوم پردازی ارزش های حاکم بر خانواده ایرانی و سبک زندگی از منظر مذاهب اسلامی
7-              ادیان و عرفان
*      خانواده متعال در پرتو گفتگوی ادیان و مذاهب
*      آسیب شناسی گفتگو در خانواده با تکیه بر مدل گفتگوی خداوند با انسان در قرآن کریم
*      دیالوگ های عرفانی و استفاده از روش آن در گفتگوی خانواده توحیدی

شماره تماس
05431136710
آدرس
زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تاریخ ارسال مقالات
20بهمن 1399
تاریخ برگزاری
15و 16 اسفند 1399