چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی

چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای کنفرانس
 

محورهای  اصلی کنفرانس
زیر محورها

 

 

 

پداگوژی و یادگیری الکترونیکی

برنامه ريزي آموزشي و درسي؛

رویکردهای روان شناختی در یادگیری الکترونیکی؛

محتوي الكترونيكي(استانداردها و روندها)؛

انواع تعاملات در یادگیری؛

یادگیری همراه (M-learning)؛

بازی سازی و یادگیری مبتنی بر بازی؛

پشتیبانی آموزشی، فنی و  مدیریتی؛

مشاوره تحصیلی و تربیتی در بستر الکترونیکي؛

نقش و مسئولیت ذی نفعان کلیدی؛

نقش و مسئولیت استاد و دستیار
 نقش و مسئولیت دانشجویان
نقش و مسئولیت مدیران

 

 

 

فناوری و یادگیری الکترونیکی

سامانه های یادگیری الکترونیکی(…LMS, VC,LCMS,TTS)

فناوری های نوین و تحول آفرین

واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
رایانش ابری ، اینترنت اشیا و کلان داده ها

زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات

فرایند تحول دیجیتال در یادگیری

 

 

 

ارزیابی و کیفیت سنجی در یادگیری الکترونیکی

ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه ذی نفعان کلیدی(استاد، دستیار، دانشجو)

سنجش اثربخشی پیامدهای یادگیری دربستر الکترونیکی

 ارزیابی تکوینی و  پایان ترم (چالش ها و راهکارها)

ارزیابی درونی از دیدگاه ذی نفعان کلیدی

اعتبارسنجی در  یادگیری الکترونیکی

 

 

 

فرهنگ ، اخلاق و مسئولیت اجتماعی در یادگیری الکترونیکی

فرهنگ  در بستر الکترونیکی (ارزشها، ساختارها و توانمندسازها)

مسئولیت اخلاقی ذی نفعان (استاد، دستیار، دانشجو) در یادگیری الکترونیکی

مسئولیت اجتماعی نظام یادگیری الکترونیکی در قبال محیط خارجی

اخلاق حرفه اي در يادگيري الكترونيكي

 

 

 

 

تجارب برتر یادگیری الکترونیکی در سطح ملی و  بین المللی

سیاست گذاری توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالي

تجارب برتر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی

مدلها و تجارب موفق برونسپاری یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها؛

مدل های کسب و کار موفق یادگیری الکترونیکی؛

یادگیری الکترونیکی در سازمانها: الزامات، چالش ها و راهکارها؛

چالش ها و فرصت های مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران؛

به سوی دانشگاه نسل چهارم (دانشگاه دیجیتال، کارآفرین و دانشگاه الکترونیکی)؛

 مدل های اثر بخش یادگیری الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی؛

شماره تماس
88350454 -021
برچسب ها
آدرس
تهران – خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری- خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36 ، موسسه آموزش عالی مهر البرز
تاریخ ارسال مقالات
1399/10/20
تاریخ برگزاری
1399/12/13