کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم:

علوم و مهندسی داده: چالشها، دستاوردها، کابردها و فرصت های آتی
مهندسی دانش و نقش آن در صنایع مختلف
محاسبات نرم افزار و کاربردهای آن در علوم و صنایع گوناگون
روشها و محاسبات نرم در آمار
سیستم های هوشمند، شبکه های عصبی و یادگیری ماشین
سیستمهای اطلاعاتی و مهندسی نرم افزار

آدرس وبسایت
شماره تماس
09140786171
آدرس
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد- گروه علوم کامپیوتر
تاریخ ارسال مقالات
٣١ تیر ١٤٠٠
تاریخ برگزاری
٣٠ شهريور ١٤٠٠