نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای کنفرانس

استخراج مواد معدنی
محیط زیست و بازسازی معادن
فرآوری مواد معدنی
اکتشاف و زمین شناسی
 مکانیک سنگ
 ایمنی وبهداشت
اتوماسیون و هوشمند سازی
سنگ های ساختمانی
ژئو مکانیک نفت
هیدروژئولوژی
اقتصاد معدن و موادمعدنی

آدرس وبسایت
شماره تماس
۳-۴۴۹۵۲۶۶۱-۰۲۱
فکس
۴۴۹۵۲۶۶۰-۰۲۱
برچسب ها
تاریخ ارسال مقالات
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تاریخ برگزاری
۳ الی ۵ اسفندماه ۱۳۹۹