بیست و هفتمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

بیست و هفتمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای همایش:

اپتیک غیرخطی
اپتیک کوانتمی
اپتیک هندسی و طراحی اپتیکی
اپتیک جو و سنجش از دور
افزاره ‏های بلور فوتونی
افزاره ‏های پلاسمونی
افزاره‏ های فراماده
افزاره‏ های نوری آلی و پلیمری
افزاره ‏های نوری نیم ‏رسانا
افزاره‏ های تراهرتز
اندازه‏ گیری برپایه نور- انبرک نوری
بیوفوتونیک
پلاسما
اپتیک پراشی- تمام نگاری
سامانه‏ های اپتوالکترومکانیکی
سلول ‏های خورشیدی
طیف‎ نگاری
فیبر نوری
لیزرهای نیم ‏رسانا
لیزرهای حالت جامد و گازی
مگنتوفوتونیک
نانوساختارها و نانوذرات نوری
نور ساختار یافته

آدرس وبسایت
شماره تماس
۰۵۴۳۱۱۳۶۳۳۷
برچسب ها
آدرس
زاهدان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ برگزاری
۷ - ۱۰ بهمن ۱۳۹۹