دسته بندی: نکات عمومی برگزاری کنفرانس

27 مارس 16

نکات مهم در مورد برنامه‌ریزی و برگزاری یک کنفرانس خوب

برگزاری یک کنفرانس خوب برای افرادی که با شرکت‌ها یا سازمان‌های مرتبط با صنعت و تکنولوژی سروکار دارند بسیار پراهمیت می‌باشد. قرار گرفتن میان جمع زیادی...

16 مارس 16

آئین نامه نحوه برگزاری کنفرانس ها، گردهمایی ها و…

  آئین نامه تصویب شده هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/8/1380 بنا به پيشنهاد شماره 4740 مورخ 10/2/1380 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل ...

10 مارس 16

شرایط گرفتن مجوز برگزاری همایش در ایران

شرایط گرفتن مجوز برگزاری کنفرانس و سمینار در ایران برگزاری کنفرانس نیازمند گرفتن مجوز برگزاری کنفرانس می باشد. در ایران گرفتن مجوز کنفرانس نیازمند طی...

10 مارس 16

آشنایی با نحوه برگزاری کنفرانس و ساختار سازمانی و چک لیست ها

نحوه برگزاری کنفرانس برگزاری همایش ها و نشست های علمی و آموزشی نقشی غیر قابل انکار در رشد و اعتلای فرهنگ جامعه دارند. اما قبل از هرگونه برنامه ریزی ب...