دسته بندی: برگزاری کفرانس

۳ خرداد ۹۵

کمیته تشریفات

 استقبال از شرکت کنندگان در همایش در بدو ورود به شهر -استقرار و اسکان شرکت کنندگان در محل های تعیین شده- بازدید از برنامه های جنبی (مانند برگزاری نمای...

۳ خرداد ۹۵

کمیته انتشارات

- انتشار برنامه اجرایی همایش (جدول زمانی روزهای برگزاری- تهیه سربرگ های همایش - چاپ پوستر همایش- انتشار خلاصه مقالات- انتشار مجموعه مقالات- آماده سازی...

۳ خرداد ۹۵

کمیته نمایشگاه

پلان نمایشگاه، درجه بندی غرفه ها، تعرفه غرفه ها، شرایط در اختیار گرفتن غرفه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، زمان تحویل غرفه ها، امکانات موجود در غرفه ها، نح...

۳ خرداد ۹۵

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

با توجه به برنامه زمان بندی و بودجه ریزی انجام شده باید ساز و کار مناسبی برای اطلاع رسانی و تبلیغات در نظر گرفته شود. هدف کمی مورد نظر برگزار کننده با...

۳ خرداد ۹۵

کمیته حامیان

جذب حمایت مالی به منظور تأمین هزینه های کنفرانس فرآیندی است، که باید به صورت کامل و با در نظر گرفتن ملاحظات خاص برگزارکننده، مدوّن شود. به این منظور ب...

۳ خرداد ۹۵

کمیته روابط عمومی و رسانه ها

1- انتشار فراخوان همایش: - از طریق مطبوعات و نشریات - از طریق صدا و سیما- از طریق سایت همایش-ارسال فراخوان همایش برای افراد، شخصیتها، سازمانها و مراکز...

۳ خرداد ۹۵

کمیته علمی

کمیته علمی در کنفرانس، تیم ارتباط با مولفین می باشد. شرح وظایف: 1. گرفتن مقالات از طریق وب سایت 2. پاسخ به مولفین ، مبنی بر رسیدن مقالات 3. دادن مقالا...

۳ خرداد ۹۵

انواع همایش

همایشها و کنفرانسهای علمی پژوهشی، از نظر سطح برگزاری در سطوح مختلف منطقه ای، ملی، بین المللی و دانشجویی برگزار می شوند. برای اینکه کنفرانس در هر یک از...

۳ خرداد ۹۵

دبیر کنفرانس

دبیر کنفرانس شخصی حقیقی است که توسط هیات رییسه یا رییس کنفرانس تعیین می شود.دبیر کنفرانس باید حداقل تحصیلات کارشناسی در زمینه مرتبط با موضوع کنفرانس ب...

۳ خرداد ۹۵

دبیر علمی

وظايف دبير علمي همايش به شرح ذيل است: 1. نظارت بر حسن انجام امور؛2. همکاري با معاونت پژوهش و ساير مراکز شرکت‌کننده؛3. نظارت بر روند ارزيابي مقالات؛4. ...