اطلاعیه دوم دانشگاه تهران درخصوص پذیرش دکتری 97 منتشر شد

اطلاعیه دوم دانشگاه تهران درخصوص پذیرش دکتری 97 منتشر شد

مرحله دوم پذیرش دکتری دانشگاه تهران

مواد و ضرایب دروس امتحانی آزمون کتبی مرحله دوم پذیرش دانشجوی دکتری 97 دانشگاه تهران در برخی رشته ها اعلام شد.

بنا بر اعلام این دانشگاه، پیرو اطلاعیه قبلی دکتری دانشگاه تهران در خصوص مصاحبه دکتری 97، برای رشته «لرزه‌شناسی» موسسه ژئوفیزیک این دانشگاه، آزمون کتبی برگزار نمی‌گردد. در ضمن مواد و ضرایب دو رشته «مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی» دانشکده مدیریت و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی» دانشکده حقوق و علوم سیاسی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

پذیرش دکتری دانشگاه تهران