زمان بندی برگزاری مصاحبه های دکتری 97 دانشگاه تبریز اعلام شد

زمان بندی برگزاری مصاحبه های دکتری 97 دانشگاه تبریز اعلام شد

زمان مصاحبه دکتری دانشگاه تبریز

زمان و جزئیات برگزاری مصاحبه های علمی مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 97-98 دانشگاه تبریز منتشر شد.

با توجه به آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری،، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرایند دو مرحله ای خواهد بود که اجرای این مراحل متطابق با شیوه نامه ابلاغی شماره ۳۶۳۶/س مورخ ۲/۱ /۹۷ صورت خواهد گرفت. مرحله اول مربوط به آزمون متمرکز بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گیرد و مرحله دوم آن شامل مصاحبه علمی و سنجش عملی بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلبان است که توسط دانشگاه های پذیرنده دانشجو صورت می گیرد. در راستای اجرای مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی پژوهشی و فناوری در دانشگاه تبریز موارد ذیل را به اطلاع داوطلبان می رساند.

1- حد نصاب مرحله اول دانشگاه:

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون مرحله اول آزمون متمرکز که برای آنها کارنامه مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزی کشور صادر شده است در صورت دارا بودن حدنصاب مرحله اول (آزمون متمرکز) مطابق کارنامه کدرشته محل های انتخابی می توانند از تاریخ 1397/3/6 تا 1397/3/31 (با توجه به جدول زمانی مربوط به هر کد رشته محل با مراجعه به وبگاه دانشگاه تبریز نسبت به ثبت نام برای مرحله دوم ( مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری اقدام نمایند.

2- برنامه زمانی آزمون مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی):

آزمون مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش از دو بخش آزمون کتبی و یا شفاهی و مصاحبه تخصصی تشکیل شده است، عدم حضور در هر کدام از مراحل ارزیابی کتبی و با شفاهی و مصاحبه تخصحی به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز است، زمان اجرای مرحله دوم مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۷ این دانشگاه در کلیه رشته گرایش ها طبق برنامه زمانی اعلامی از طرف سازمان سنجش خواهد بود.

نکته: عدم حضور در آزمون کتبی و یا شفاهی و مصاحبه تخصصی در تاریخ مندرج در برنامه زمانی فوق الذکر به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز می باشد.

3- مدارک مورد نیاز:

مدارک مورد نیاز متقاضیان پذیرش در آزمون میمه متمرکز دوره دکتری سال ۱۳۹۷ دانشگاه تبریز که متقاضیان در روز مصاحبه تخصصی می بایست همراه داشته باشند و قابل اسکن مدارک زیر را از طریق نگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز آپلود نمایند به شرح زیر است:

فرم شماره ۱ تکمیل شده شامل مشخصات فردی، سوابق پزوهشی و آموزشی قابل دریافت از وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز)
تصویر کارنامه آزمون مرحله اول آزمون متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷.
اصل و تصویر مدرک نظام وظیفه مخصوص آقایان (کارت پایان خدمت با کارت معافیت دایم یا بر آماده به خدمت بدون غیبت با گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد،
اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
اصل و تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریزنمرات هر دو مقطع.
تبصره ۱- آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته و ریزنمرات آن می بایست اصل مدرک کاردانی و ریز نمرات آن را نیز ارائه نمایند.

تبصره ۲- آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ 97/6/31 در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفهای فارغ التحصیل خواهند شد، می بایست اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به بمعدل واحدهای گذرانده تا تاریخ 96/11/30 را همراه داشته و ارائه نمایند. فرم اعلام معدل در دفترچه شماره ۲ راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری ( Ph.D ) سال ۱۳۹۷ قابل دسترسی است.

مقالات چاپ شده با پذیرفته شده در مجلات علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی توضیح داوطلبان ضمن همراه داشتن تمامی صفحات هر مقاله در روز مصاحبه تخصصی. ففط صفحه اول هر مقاله با فرمت pdf را از طریق وبگاه ارسال نمایند)
مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی و یا خارجی توضیح: داوطلبان ضمن همراه داشتن تمامی صفحات پر مقاله در روز مصاحبه تخصصی، فقط صفحه اول هر مقاله با فرمت pdf را از طریق وبگاه ارسال نمایند)
اصل و تصویر خواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی با دانشگاه تبریز به همراه تاییدیه علمی
اصل کتب تالیفی ترجمه شده مرتبط با رشته تحصیلی همراه با تصویر صفحه اول
اصل و تصویر مدارک مربوط به برگزیدگی در مسابقات و با المپیادهای علمی دانشجویی و با جشنواره های علمی معتبر.
پایان نامه دوره کارشناسی همراه با تصویر صفحه اولی و چکیده پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در صورت دفاع همراه با کپی صفحه اول و چکیده (ارسال فقط صفحه اول و چکیده با فرمت pdf. از طریق وبگاه) برای داوطلبانی که از پایان نامه خود دفاع ننموده اند ازائه فرم پیشنهاد پایان نامه الزامی است. ارسال فقط چکیده پیشنهاد پایان نامه با فرمت pdf از طریق وبگاه)
اصل و تصویر مدارک زبان معتبر
فرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت دانشجویان دکتری تکمیل شده (فرم از قسمت فرم های وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز برداشته و تکمیل شود.).
تصویر فیش واریزی به مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ (هفتصد هزار ریال) بابت هزینه مرحله دوم مصاحبه علمی و سنجش عملی واریزی از طریق سامانه امور مالی قابل دستیابی در صفحه اصلی وبگاه دانشگاه تبریز
انتخاب نوع واحد: مدیریت تحصیلات تکمیلی نوع درآمد: مصاحبه و آزمون دکتری

اصل و تصویر حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
لازم است داوطلبان پس از تکمیل آپلود مدارک، کارت شرکت در آزمون مصاحبه علمی و سنجش عملی دانشگاه تبریز را از منوی مربوطه در قسمت آپلود مدارک، دریافت و چاپ نمایند و در روز آزمون به همراه داشته باشند. ورود به جلسه آزمون منوط به داشتن کارت شرکت در آزمون خواهد بود.

4- شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:

احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه های شماره ۱ و ۲ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷

شرکت در تمامی مراحل مرحله دوم اعلام شده در این اطلاعیه ( اعم از آزمون کتبی و یا شفاهی، مصاحبه تخصصی و…) برای تمامی متقاضیان جهت پذیرش نهایی الزامی می باشد.

5- شرایط اختصاصی دانشگاه تبریز:

موضوع شیوه نامه اجرایی آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۷ ابلاغی شماره ۳۶۳۶ /س مورخ 97/02/01 سازمان سنجش آموزش کشور مطرح و پس از بررسی موارد ذیل به تصویب نهایی رسید.

1-5 نمره مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) شامل مجموع نمرات ارزیابی امتیاز پژوهشی و فناوری، امتیاز آموزشی، امتیاز آزمون کتبی و با شفاهی و امتاز مصاحبه تخصصی می باشد و طبق جداول شماره ۲ الى ۴ انجام می گیرد. لازم به توضیح است که مجموع نمرات مرحله دوم مصاحبه علمی و سنجش عمی و و بررسی سوابق آموزشی پژوهشی و فناوری) از ۵۰ می باشد. نمره نهایی داوطلب با اعمال نمره مرحله اول و نمره مرحله دوم محاسبه می شود. در صورت نماز به گرد کردن نمره مرحله دوم به صورت زیر عمل می گردد:

اگر رقم بعد از آخرین رقمی که باید نگه داشته شود، کمتر از 5 باشد، تمام ارقام بعدی حذف می شوند و آخرین رقم بدون تغییر باقی می ماند، اگر رقم بعد از آخرین رقمی که باید نگه داشته شود، بیشتر از 5 باشد، به آخرین رقم یک واحد اضافه می شود و ارقام بعدی حذف می شوند.

2-5 در خصوص حدنصاب مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) برای پذیرش در دوره های روزانه امتیاز ۲۵ از 50 برای دوره های نوبت دوم، پردیسهای خودگردان دانشگاه و دوره مشترک با دانشگاه خاور نزدیک قبرس شمالی امتیاز ۲۰ از ۵۰ به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود. امتیاز دهی طبق فرم های شماره ۲ و ۳ و جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

6- جزئیات برگزاری مرحله دوم (آزمون کتبی یا شفاهی و مصاحبه تخصصی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری):

آزمون کتبی یا شفاهی و مصاحبه تخصصی در دانشکده یا پژوهشگاه مربوطه در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد. داوطلبان برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص به وبگاه دانشکده یا پژوهشگاه مربوطه در دانشگاه تبریز مراجعه نمایند. لازم است داوطلبان با همراه داشتن اصل و کپی مدارک مندرج در بند 3 این اطلاعیه در تاریخ های تعیین شده به دانشکده یا پژوهشکده مراجعه نمایند. عدم مراجعه در این تاریخ ها به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز می باشد.

free shopfree shop sigarazonguldak escorttrabzon escortvan escortyozgat escortaydın escortcorum escorterzurum escortkütahya escortgiresun escortmaraş escortKENT D-RANGE BLUEKENT D RANGE BLUEmarlboro double fusiondjarum blackcaptain blackcaptain black sigaracaptain black sigaracaptain blackdjarum blackdjarum blackmarlboro double fusioncaptain blackmarlboro double fusionmarvel sigaraparliament night bluecaptain blackcaptain black sigara fiyatMilano Ejectmilano sigaracaptain black puromarlboro touch aquamarmaris escortmarlboro shufflecaptain black sigaradjarum blackmarlboro double fusionmarlboro double fusionvdcasino giristipobet365 girissupertotobet girisbets10 girisredwin girisbetboo girisbahsegel girismobilbahis girisjetbahis girisbetist girismarlboro shufflecaptain black sigaraMarlboro Double Fusionwso shellwso shellwso shellr57 shellc99 shellKENT D-RANGE BLUEkamagra jelkamagra hapkamagrakamagra nedirkamagra jel fiyatcialis satışcialis 20 mgcialis 100 mgcialis 5 mg 28 tablet fiyatcialis 20 mg eczane fiyatıcialis jelcinsel hastalıklarviagra siparişviagra nedirviagra fiyatıviagra 100 mgdegralifta 20 mglifta 5 mgsinegrajeligravigrandesildegracombo 100 mgflynta 20 mgorcafilvigrandenovagraliftastag 9000geciktirici spreygeciktiricicialis 100mgcialis 20 mgcialis 5 mgcialiscialis jelcialis fiyatıviagra nedirviagra fiyatviagraviagra satışviagra siparişviagraviagra 100 mg fiyatcialis fiyatcialis 20 mgcialis 5 mgcialis 100 mgcialis satışcialis jelcialis siparişviagra fiyatcialiscialis nedirwso shellizmir escortankara escortmersin escorteskişehir escortgaziantep escortsakarya escortkayseri escortantalya escortistanbul escortbursa escortadana escortadıyamanescortafyon escortaksaray escortağrı escortamasya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortığdır escortısparta escortmaraş escortkarabük escortkars escortkastamonu escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmardin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsamsun escorturfa escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyozgat escortyalova escortzonguldak escortkıbrıs escortpendik escortesenyurt escortzeytinburnu escortküçükçekmece escortbeşiktaş escorttuzla escortbeykoz escortfatih escortsancaktepe escortarnavutköy escortbağcılar escortümraniye escortcaglayan escortbeyoğlu escortüsküdar escortkurtköy escortesenler escortmecidiyeköy escortsarıyer escortetiler escortlevent escortbebek escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbaşakşehir escortşişli escorthalkalı escortbahçelievler escortortaköy escorteyüp escortbahçeşehir escortkağıthane escorttaksim escortçekmeköy escortsultançiftliği escortşaşkınbakkal escortbayrampaşa escortbeylikdüzü escortkadıköy escortataşehir escortbakırköy escortmerter escortataköy escortnişantaşı escortkozyatağı escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortiçerenköy escortbostancı escortşirinevler escorterenköy escortkarşıyaka escortbuca escortalsancak escortkonak escortbornova escortgaziemir escortkarabağlar escortçeşme escortbodrum escortmarmaris escortfethiye escortkuşadası escortdidim escortayvalık escortaliağa escortselçuk escortdikili escortgaziemir escortkocaeli escortmersin escortfethiye escortankara escortankara escortizmir escortantalya escortkonya escortdenizli escortkayseri escortdiyarbakir escortadana escortantep escortmersin escortadıyaman escortsakarya escortardahan escortağrı escortmalatya escortsamsun escortAbsnithe Yeşil Perisakarya escortnilüfer escortbursa escortwso shellAn0n 3xPloiTeRMadspot shellhacklink satışBase 64 EncodeIndoSec Shellwebadmin.php shellr57 shellcialishostagor bypass shellVhosts Bypass shellsecure server bypass shellk2ll33d shellşişli escortpendik escortkartal escorttuzla escortşişli escortmecidiyeköy escortbomonti escortbodrum escortkurtkoy escortbayrampasa escortatasehir escortcinsel güç artırıcı hapduty free shopkent switchmarlboro touchparliament night bluemarlboro redmarlboro touch blueCaptain Black Dark CremaMarlboro Double Fusion Summer KarpuzWinston Light SigaraRothmans SigaraVosue FrissonMarvel PipersMilano EjectCaptain Black Bluecaptain black satın almarlboro double fusionkent switchDjarum Blackmarlboro ice blueCaptain Black BlueMarlboro ShuffleROTMANS SigaraKENT D RANGE BLUEMarlboro Touch GrayWinston Dark BlueWinston SlenderKent SwitchWinston LightKent Mix Aroma SigaraMarlboro Double Fusion Summer KarpuzDuty Free ShopMarlboro Double FusionMarlboro Double MixMarlboro Touch AquaMarlboro TouchVİCEROY SigaraKENT D RANGE BLUEfree shopDuty Free ShopDjarum VanilyaMarlboro Touch AquaKent SwitchMarlboro TouchParliament Aqua BlueParliament Night BlueMarlboro ShuffleMarlboro Gold TouchLucky Strike Mix 4 AromalıMarlboro Double FusionDjarum BlackCaptain Black Sigarafree shop sigaraGENTLEMAN JACKcavallo sigaraEsse Blackcavallo sigaracavallo sigaraCamel WhiteTekel 2001istanbul escortJack Daniels Tennessee Honeykent switchdjarum blackmarlboro double fusioncaptain blackWinston Dark BlueKent SwitchMarlboro Double FusionDjarum Black Karanfil ve Cherry VişneMarlboro Double FusionMarlboro Double Fusion Summer KarpuzCamel BrownMilano EjectAmarula LikörJack Daniels Tennessee HoneyOlmeca TekilaTekirdağ Rakı ÇeşitleriChivas Regal Viskifree shop puroMarlboro Gold Touchcaptain blackParliament Aqua BlueCaptain Black sigaraKent MentollüMarvel Compact Party MixMarlboro Double Fusion Summer KarpuzDjarum Vanillamarmaris escortRothmans Sigarafree shop alkolfree shop sigaraesse blackfree shopMarlboro Double Fusiondavidoff gold slenderdjarum black vişnedjarum black satın aldjarum black karanfilmentollü sigaramarlboro shufflemarlboro touch aquaKent Mix böğürtlenlikent slimWinston SlenderWinston Dark Bluecamel brownLucky Strike Double Clickbursa escortParliament Night BlueMarlboro Shuffleizmit eskortMarlboro Touch Grayizmit anal yapan escortizmit sınırsız escortCaptain Black Bluekent d range blueescort bayankocaeli escortChivas RegalOlmeca Tekilaizmit escortcaptain blackMarlboro Double Burstescort bayaneskort ankaraankara escortescort bursabursa merkez escortKent Switchfuck googleKent Switch MentollüMarlboro RED Kırmızımarlboro gold touchizmit otele gelen escortgebze escortdarıca escortkocaeli eskort bayanyahya kaptan escortyapay kızlık zarıçınarcık escortyalova escortCaptain Black BlueLucky strikeDjarum Blackyalıkavak escortpolatlı escortedremit escorterkek azdırıcı damlayapay bekaret zarıadana escortafyon escortankara escortamasya escortağrı escortbalıkesir escortbartın escortbayburt escortbatman escortardahan escortadıyaman escortaksaray escortantalya escortartvin escortaydın escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbursa escortburdur escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdüzce escortbolu escortdiyarbakır escortçanakkale escortedirne escorterzincan escorthakkari escortgebze escorteskişehir escortgümüşhane escortgaziantep escortısparta escorterzurum escortizmir escortgiresun escortkarabük escortkilis escortkıbrıs escortkars escorthatay escortelazığ escortığdır escortkastamonu escortistanbul escortkayseri escortkaraman escortkırıkkale escortkırklareli escortkütahya escortmaraş escortmersin escortmardin escortkırşehir escortmanisa escortmalatya escortniğde escortkonya escortmuş escortnevşehir escortkocaeli escortmuğla escortordu escortsamsun escorttokat escorttunceli escortrize escorttekirdağ escortsakarya escortşırnak escorttrabzon escorturfa escortosmaniye escortsinop escortuşak escortsivas escorttorbalı escortzonguldak escortdidim escortvan escortsiirt escortyalova escortmanavgat escortyozgat escortkuşadası escortfethiye escortküçükçekmece escortosmangazi escortşehitkamil escortalanya escortkeçiören escortçankaya escortşahinbey escortbağcılar escortümraniye escortkartal escortmaltepe escortetimesgut escortyenimahalle escortbahçelievler escortizmit escortpendik escortantakya escortsincan escortkarşıyaka escortselçuklu escortesenler escortavcılar escortataşehir escortbornova escortbaşakşehir escortsultangazi escortbeylikdüzü escortnazilli escortzeytinburnu escortgaziemir escorttuzla escortsancaktepe escortşişli escortbeşiktaş escortbeyoğlu escortkağıthane escortbeykoz escortmarmaris escortbergama escortesenyurt escortfatih escortüsküdar escortnarlıdere escortgaziosmanpaşa escortsarıyer escortarnavutköy escortiskenderun escortçekmeköy escortadana escortçeşme escortaksaray escortbayrampaşa escortalsancak escortafyon escortkadıköy escortbuca escortkonak escortantalya escortbalıkesir escortedirne escortbodrum escortburdur escortbursa escortbatman escortdiyarbakır escortadıyaman escortbitlis escorterzurum escorthatay escortkilis escortmanisa escortgiresun escortmersin escortgebze escortkarabük escortgaziantep escortısparta escortkonya escorteskişehir escortmuğla escortkastamonu escortmalatya escortkütahya escortmaraş escortniğde escortordu escortsamsun escorttokat escortsincan escortsakarya escortuşak escortescortmardin escortyalova escorttekirdağ escortsiirt escortvan escortturgutreis escortosmaniye escorturfa escortyozgat escortzonguldak escortizmit escortgebze escortporn Childhacklinkr57 shellistanbul escortKurtkoy Escortpendik escorteminonu escortmecidiyeköy escortistanbul escortbodrum escortKurtkoy Escort BayanKurtköy Escortbeyoglu escortbeykoz escortadalar escortkurtköy escortankara escortpendik escortEscort Kurtköybodrum escortalibeykoy escortaltinsehir escortataşehir escortbodrum escortatasehir escortbahcelievler escortatasehir escortbeyazit escortbasaksehir escortcevizlibag escortbebek escortflorya escortescort istanbulkıbrıs escortdenizli escortgörükle escortizmit escorteskişehir escortaliağa escortmanavgat escortiskenderun escortinegöl escortzeytinburnu escorttarsus escortetimesgut escortataşehir escortkeçiören escortartvin escortkayseri escortsivas escortbursa escortrize escortşanlıurfa escortsakarya escortçağlayan escortbahcelievler escortmersin escortadapazari escortantalya escortalibeykoy escortbahcesehir escortarnavutkoy escortanal escortbalikesir escortpendik escortkartal escorttuzla escortmaltepe escortbostancı escortgöztepe escortkurtköy escortpendik escort bayanescort kartalkurtkoy eskortpendik escort bayankartal escort bayanmaltepe escort bayanataşehir escortescort tuzlapendik escortkurtköy escortkartal eskortmaltepe eskortataşehir eskorttuzla eskortpendik eskortkurtkoy eskortescort bayaneskort kartaleskort tuzlaeskort maltepekurtköy eskort