زمان بندی برگزاری مصاحبه های دکتری 97 دانشگاه تبریز اعلام شد

زمان بندی برگزاری مصاحبه های دکتری 97 دانشگاه تبریز اعلام شد

زمان مصاحبه دکتری دانشگاه تبریز

زمان و جزئیات برگزاری مصاحبه های علمی مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 97-98 دانشگاه تبریز منتشر شد.

با توجه به آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری،، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرایند دو مرحله ای خواهد بود که اجرای این مراحل متطابق با شیوه نامه ابلاغی شماره ۳۶۳۶/س مورخ ۲/۱ /۹۷ صورت خواهد گرفت. مرحله اول مربوط به آزمون متمرکز بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گیرد و مرحله دوم آن شامل مصاحبه علمی و سنجش عملی بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلبان است که توسط دانشگاه های پذیرنده دانشجو صورت می گیرد. در راستای اجرای مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی پژوهشی و فناوری در دانشگاه تبریز موارد ذیل را به اطلاع داوطلبان می رساند.

1- حد نصاب مرحله اول دانشگاه:

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون مرحله اول آزمون متمرکز که برای آنها کارنامه مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزی کشور صادر شده است در صورت دارا بودن حدنصاب مرحله اول (آزمون متمرکز) مطابق کارنامه کدرشته محل های انتخابی می توانند از تاریخ 1397/3/6 تا 1397/3/31 (با توجه به جدول زمانی مربوط به هر کد رشته محل با مراجعه به وبگاه دانشگاه تبریز نسبت به ثبت نام برای مرحله دوم ( مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری اقدام نمایند.

2- برنامه زمانی آزمون مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی):

آزمون مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش از دو بخش آزمون کتبی و یا شفاهی و مصاحبه تخصصی تشکیل شده است، عدم حضور در هر کدام از مراحل ارزیابی کتبی و با شفاهی و مصاحبه تخصحی به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز است، زمان اجرای مرحله دوم مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۷ این دانشگاه در کلیه رشته گرایش ها طبق برنامه زمانی اعلامی از طرف سازمان سنجش خواهد بود.

نکته: عدم حضور در آزمون کتبی و یا شفاهی و مصاحبه تخصصی در تاریخ مندرج در برنامه زمانی فوق الذکر به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز می باشد.

3- مدارک مورد نیاز:

مدارک مورد نیاز متقاضیان پذیرش در آزمون میمه متمرکز دوره دکتری سال ۱۳۹۷ دانشگاه تبریز که متقاضیان در روز مصاحبه تخصصی می بایست همراه داشته باشند و قابل اسکن مدارک زیر را از طریق نگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز آپلود نمایند به شرح زیر است:

فرم شماره ۱ تکمیل شده شامل مشخصات فردی، سوابق پزوهشی و آموزشی قابل دریافت از وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز)
تصویر کارنامه آزمون مرحله اول آزمون متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷.
اصل و تصویر مدرک نظام وظیفه مخصوص آقایان (کارت پایان خدمت با کارت معافیت دایم یا بر آماده به خدمت بدون غیبت با گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد،
اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
اصل و تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریزنمرات هر دو مقطع.
تبصره ۱- آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته و ریزنمرات آن می بایست اصل مدرک کاردانی و ریز نمرات آن را نیز ارائه نمایند.

تبصره ۲- آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ 97/6/31 در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفهای فارغ التحصیل خواهند شد، می بایست اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به بمعدل واحدهای گذرانده تا تاریخ 96/11/30 را همراه داشته و ارائه نمایند. فرم اعلام معدل در دفترچه شماره ۲ راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری ( Ph.D ) سال ۱۳۹۷ قابل دسترسی است.

مقالات چاپ شده با پذیرفته شده در مجلات علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی توضیح داوطلبان ضمن همراه داشتن تمامی صفحات هر مقاله در روز مصاحبه تخصصی. ففط صفحه اول هر مقاله با فرمت pdf را از طریق وبگاه ارسال نمایند)
مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی و یا خارجی توضیح: داوطلبان ضمن همراه داشتن تمامی صفحات پر مقاله در روز مصاحبه تخصصی، فقط صفحه اول هر مقاله با فرمت pdf را از طریق وبگاه ارسال نمایند)
اصل و تصویر خواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی با دانشگاه تبریز به همراه تاییدیه علمی
اصل کتب تالیفی ترجمه شده مرتبط با رشته تحصیلی همراه با تصویر صفحه اول
اصل و تصویر مدارک مربوط به برگزیدگی در مسابقات و با المپیادهای علمی دانشجویی و با جشنواره های علمی معتبر.
پایان نامه دوره کارشناسی همراه با تصویر صفحه اولی و چکیده پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در صورت دفاع همراه با کپی صفحه اول و چکیده (ارسال فقط صفحه اول و چکیده با فرمت pdf. از طریق وبگاه) برای داوطلبانی که از پایان نامه خود دفاع ننموده اند ازائه فرم پیشنهاد پایان نامه الزامی است. ارسال فقط چکیده پیشنهاد پایان نامه با فرمت pdf از طریق وبگاه)
اصل و تصویر مدارک زبان معتبر
فرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت دانشجویان دکتری تکمیل شده (فرم از قسمت فرم های وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز برداشته و تکمیل شود.).
تصویر فیش واریزی به مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ (هفتصد هزار ریال) بابت هزینه مرحله دوم مصاحبه علمی و سنجش عملی واریزی از طریق سامانه امور مالی قابل دستیابی در صفحه اصلی وبگاه دانشگاه تبریز
انتخاب نوع واحد: مدیریت تحصیلات تکمیلی نوع درآمد: مصاحبه و آزمون دکتری

اصل و تصویر حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
لازم است داوطلبان پس از تکمیل آپلود مدارک، کارت شرکت در آزمون مصاحبه علمی و سنجش عملی دانشگاه تبریز را از منوی مربوطه در قسمت آپلود مدارک، دریافت و چاپ نمایند و در روز آزمون به همراه داشته باشند. ورود به جلسه آزمون منوط به داشتن کارت شرکت در آزمون خواهد بود.

4- شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:

احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه های شماره ۱ و ۲ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷

شرکت در تمامی مراحل مرحله دوم اعلام شده در این اطلاعیه ( اعم از آزمون کتبی و یا شفاهی، مصاحبه تخصصی و…) برای تمامی متقاضیان جهت پذیرش نهایی الزامی می باشد.

5- شرایط اختصاصی دانشگاه تبریز:

موضوع شیوه نامه اجرایی آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۷ ابلاغی شماره ۳۶۳۶ /س مورخ 97/02/01 سازمان سنجش آموزش کشور مطرح و پس از بررسی موارد ذیل به تصویب نهایی رسید.

1-5 نمره مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) شامل مجموع نمرات ارزیابی امتیاز پژوهشی و فناوری، امتیاز آموزشی، امتیاز آزمون کتبی و با شفاهی و امتاز مصاحبه تخصصی می باشد و طبق جداول شماره ۲ الى ۴ انجام می گیرد. لازم به توضیح است که مجموع نمرات مرحله دوم مصاحبه علمی و سنجش عمی و و بررسی سوابق آموزشی پژوهشی و فناوری) از ۵۰ می باشد. نمره نهایی داوطلب با اعمال نمره مرحله اول و نمره مرحله دوم محاسبه می شود. در صورت نماز به گرد کردن نمره مرحله دوم به صورت زیر عمل می گردد:

اگر رقم بعد از آخرین رقمی که باید نگه داشته شود، کمتر از 5 باشد، تمام ارقام بعدی حذف می شوند و آخرین رقم بدون تغییر باقی می ماند، اگر رقم بعد از آخرین رقمی که باید نگه داشته شود، بیشتر از 5 باشد، به آخرین رقم یک واحد اضافه می شود و ارقام بعدی حذف می شوند.

2-5 در خصوص حدنصاب مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) برای پذیرش در دوره های روزانه امتیاز ۲۵ از 50 برای دوره های نوبت دوم، پردیسهای خودگردان دانشگاه و دوره مشترک با دانشگاه خاور نزدیک قبرس شمالی امتیاز ۲۰ از ۵۰ به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود. امتیاز دهی طبق فرم های شماره ۲ و ۳ و جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

6- جزئیات برگزاری مرحله دوم (آزمون کتبی یا شفاهی و مصاحبه تخصصی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری):

آزمون کتبی یا شفاهی و مصاحبه تخصصی در دانشکده یا پژوهشگاه مربوطه در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد. داوطلبان برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص به وبگاه دانشکده یا پژوهشگاه مربوطه در دانشگاه تبریز مراجعه نمایند. لازم است داوطلبان با همراه داشتن اصل و کپی مدارک مندرج در بند 3 این اطلاعیه در تاریخ های تعیین شده به دانشکده یا پژوهشکده مراجعه نمایند. عدم مراجعه در این تاریخ ها به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز می باشد.