کنکور سراسری در ۴ روز و آزمون ارشد در ۳ روز برگزار می‌شود