دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 علوم پزشکی آزاد منتشر شد

دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 علوم پزشکی آزاد منتشر شد

دفترچه انتخاب رشته دکتری علوم پزشکی آزاد

رشته محل های دارای پذیرش در آزمون دکتری تخصصی سال 1397 رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

نکات مهم جهت انتخاب رشته داوطلبان آزمون دکتری 97 علوم پزشکی:
1) تا زمانی که تمام اولویت های مورد نظر وارد نشده، از فشردن گزینه ثبت نهایی خودداری شود.
2) پس از پایان مراحل انتخاب رشته/محل و ثبت نهایی، از فرم مربوطه پرینت گرفته شده و نگهداری شود. در صورتیکه پیش از فشردن گزینه ثبت نهایی پرینت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پیگیری نمی باشد.
3) مسئولیت هر گونه اشتباه در تکمیل فرم انتخاب رشته/محل به عهده داوطلب می باشد. لذا توصیه می شود داوطلب شخصاً اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته/محل نماید. اشتباه هایی که به دلیل تکمیل اطلاعات توسط شخص دیگر یا کافی نت و … ایجاد شود مورد پذیرش نیست.
4) چنانچه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشته/محل نکرده باشد امکان انتخاب مجدد وجود نداشته و از فرایند پذیرش حذف خواهد شد.
5) ارسال فرم انتخاب رشته/محل از طریقی به غیر از سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی (از جمله ارسال پستی یا حضوری) به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.
6) داوطلبانی که در مجموعه های 1 تا 7 رشتههای علوم پایه، بهداشت و تخصصی و یا مجموعه داروسازی مجاز به انتخاب رشته/محل شده اند دقت کنند از آنجا که در فرم انتخاب رشته کامپیوتری، سیستم جلوی انتخاب آنها را نخواهد گرفت لذا داوطلبان باید بر اساس مدرک تحصیلی خود و مدارک مورد پذیرش رشته های آن مجموعه اقدام به انتخاب نمایند. در واقع، افرادی که در این مجموعه ها مجاز به انتخاب رشته/محل شده اند، با وجود اینکه می توانند همه رشته های آن مجموعه را انتخاب کنند اما باید بر اساس مدرک تحصیلی خود، رشته هایی که طبق مدارک مورد پذیرش آن رشته مجاز هستند، انتخاب نمایند. در صورت عدم تطابق مدرک تحصیلی مقطع قبل با رشته پذیرفته شده، قبولی داوطلب کان لم یکن تلقی شده و (در صورت قبولی نهایی) برای یک دوره از شرکت در آزمون دکتری تخصصی محروم خواهد شد. مسئولیت این امر بر عهده شخص داوطلب خواهد بود.