آزمون EPT تیر ماه 97 در روز جمعه برگزار میشود

آزمون EPT تیر ماه 97 در روز جمعه برگزار میشود

آزمون EPT تیر ماه 97

کارت شرکت در جلسه آزمون EPT تیر ماه 1397 از روز سه شنبه 29 خرداد از طریق سامانه این آزمون قابل دریافت است.

آزمون EPT در روز جمعه یکم تیر ماه 97 به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، اردبیل، رشت و کرج برگزار خواهد شد.

داوطلبان این آزمون می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه از روز سه شنبه 29 خرداد ماه تا روز جمعه 1 تیر ماه به سامانه این آزمون مراجعه نمایند.