دانشگاه تبریز در سال 97 دکتری بدون آزمون پذیرش میکند

23

پذیرش دکتری بدون آزمون در دانشگاه تبریز

طلاعیه پذیرش دکتری بدون کنکور استعدادهای درخشان در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 97-98 دانشگاه تبریز منتشر شد.

دانشگاه تبریز در تمامی رشته/گرایش­ های دوره تحصیلی دکتری دانشگاه تبریز که مطابق دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 دارای سهمیه پذیرش روزانه از طریق کنکور سراسری هستند، از میان دانشجویان و دانش­ آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد، با لحاظ نمودن شرایط مندرج در شیوه نامه پذیرش دانشجو می ­پذیرد.

متقاضیان ابتدا بایستی فراخوان و شیوه ­نامه پذیرش را به دقت مطالعه نمایند. سپس نسبت به تکمیل فرم های ثبت نام اقدام کرده و این فرم ها را به انضمام مدارک قید شده در فراخوان پذیرش و به شیوه مشروح در فراخوان، حداکثر تا تاریخ 97/02/31، برای گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز ارسال نمایند.

شرایط متقاضیان پذیرش و نکات عمومی
1- در زمان انتشار فراخوان، نباید بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی گذشته باشد. لذا دانش آموختگانی که پیش از تاریخ 95/2/10 فارغ التحصیل شده اند، مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.
2- دانشجویان متقاضی پذیرش بایستی حداکثر تا تاریخ 97/6/31 فارغ التحصیل شوند.
3- متقاضیان صرفا مجاز به ارائه درخواست برای رشته تحصیلی مرتبط با رشته دوره کارشناسی ارشد خود هستند.
4- متقاضیانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد هستند، بایستی به استثنای پایان نامه، کلیه واحدهای درسی خود اعم از سمینار و روش تحقیق را گذرانده باشند.
5- متقاضیان دارای مدرک کارشناسی ارشد معادل نمی توانند در این فراخوان شرکت نمایند.
6- اعداد مبنا به عنوان حداقل میانگین کل مورد نیاز در دوره های تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (بدون احتساب نمره پایان نامه) برای متقاضیان شرکت در این فراخوان به ترتیب ۱۶ و ۱۷ هستند که به شرح جدول (۱) ترازبندی می شوند.
7- کسب حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع امتیازات سوابق پژوهشی (با حداکثر امتیاز ۴۰)، سوابق آموزشی (با حداکثر امتیاز ۳۰) و مصاحبه (با حداکثر امتیاز ۳۰) طبق جداول (۲) تا (۴) برای پذیرش ضروری است.
8- پذیرفته شدگان بایستی پیش از آزمون جامع دوره دکتری، حداقل نمره آزمون زبان را مطابق جدول (۵) کسب نمایند.

پذیرش دکتری بدون آزمون در دانشگاه تبریز

9- ظرفیت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، برابر با 20٪ ظرفیت پذیرش روزانه از طریق کنکور سراسری ورود به مقطع دکتری در هر کدام از کد رشته – محل های اعلامی توسط سازمان سنجش آموزش کشور است.
10- پردیس های بین الملل و خودگردان دانشگاه ها مجاز به استفاده از این آئین نامه برای پذیرش بدون آزمون نیستند.
11- تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده مجاز نیست. لذا پس از تأیید نهایی وضعیت متقاضیان پذیرش شده، امکان تغییر رشته و دانشگاه، حتی در صورت موافقت دانشگاه ها، میسر نخواهد بود.
12- متقاضیان محترم بایستی پس از اخذ پذیرش نهایی از یک دانشگاه، در اسرع وقت نسبت به اعلام انصراف رسمی از پذیرش در سایر دانشگاه ها اقدام نمایند.