ثبت نام بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در آزمون دستیاری دندانپزشکی