ثبت‌نام در چهارمین جشنواره فناوری اطلاعات دانشگاه شریف آغاز شد

ثبت‌نام در چهارمین جشنواره فناوری اطلاعات دانشگاه شریف آغاز شد