مهلت ثبت نام مصاحبه دکتری 98 دانشگاه تبریز تمدید شد

ثبت نام مصاحبه دکتری 98 دانشگاه تبریز

اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص تمدید مهلت ثبت نام الکترونیکی مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری 98 و تاریخ مجدد مصاحبه منتشر شد.
بر اساس اطلاعیه این دانشگاه، مهلت ثبت نام الکترونیکی مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 دانشگاه تبریز تا تاریخ 14 تیر ماه تمدید گردیده است.

شایان ذکر است معرفی شدگان جهت مصاحبه دکتری سال 1398 دانشگاه تبریز که در تاریخ‌های 16، 17 و 18 تیرماه 1398 در رشته های مندرج در جدول زیر در سایر دانشگاه های کشور برنامه مصاحبه دارند، می ­توانند در تاریخ­ های تعیین شده در جدول زیر در مصاحبه دانشگاه تبریز شرکت نمایند.

برای داوطلبین همراه داشتن مدارکی مبنی بر شرکت در مصاحبه دانشگاه دیگر الزامی است.

دانشگاه تبریز

 

توضیحات: مصاحبه دکتری دانشگاه تبریز