فراهم شدن امکان شرکت در بیش از یک رشته آزمون مرحله دوم دکتری وزارت بهداشت

فراهم شدن امکان شرکت در بیش از یک رشته آزمون مرحله دوم دکتری وزارت بهداشت

آزمون مرحله دوم دکتری وزارت بهداشت 

در بیستمین نشست شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، امکان شرکت داوطلبان واجد شرایط در آزمون مرحله دوم در بیش از یک رشته در 9 مجموعه آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) مطابق ضوابط مربوطه و به منظور گزینش مستعدترین داوطلبان به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، دکتر جمشید حاجتی دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی ضمن اعلام این مطلب و با اشاره به برگزاری بیستمین نشست سراسری این شورا با حضور اعضا به نقش این دبیرخانه در راستای تحقق برنامه های طرح تحول و نوآوری آموزش پزشکی در حوزه رشته های علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی تاکید کرد و افزود بازنگری برنامه های آموزشی و گنجاندن موضوعات مرتبط با نوآوری و کارآفرینی، هماهنگی برای تولید محتوای مرتبط با موضوعات فوق در قالب آموزش مجازی و طرح نیازسنجی نیروی انسانی از جمله اقدامات این دبیرخانه در راستای اجرای برنامه های طرح تحول در آموزش می باشد.

وی با اشاره به ویژگیهای دانشگاههای نسل سوم، فرصتها و چالش های بین المللی سازی و لزوم توجه به ابعاد کمی و کیفی آن ، ضرورت انجام اقدامات لازم جهت تقویت حضور دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی کلیه رشته های علوم پزشکی در عرصه های بالینی را مورد تاکید قرار داد.

دکتر حاجتی با اشاره به تصویب ضوابط اجرایی مرحله دوم آزمون (مصاحبه) ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 98-97 و آئین نامه مربوطه و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 98-97 اظهار داشت امکان شرکت داوطلبان واجد شرایط در آزمون مرحله دوم در بیش از یک رشته در 9 مجموعه آزمون ورودی دکترای تخصصی (Ph.D) مطابق ضوابط مربوطه به منظور گزینش مستعدترین داوطلبان فراهم شد.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، به برگزاری جلسات هیات‌های ممتحنه و کمیته های ارزشیابی و برنامه ریزی این دبیرخانه اشاره کرد و افزود در جلسه کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی رشته اتاق عمل تهیه لاگ بوک الکترونیک مورد موافقت اعضا قرار گرفت ضمن اینکه نهایی سازی بازنگری کوریکلوم فارماکولوژی که مصوب سال 1377 بوده ، در جلسه هیات ممتحنه ، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته فارماکولوژی انجام گردید و در شورای معین به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، وی با اشاره به اینکه بازنگری کریکلوم رشته زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی در دست انجام است اظهار داشت در جلسه هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته پرستاری مقرر شد دروس آزمون کارشناسی ارشد مورد بازنگری قرار گیرد.