شهریه دکتری 98 پردیس ارس دانشگاه تبریز اعلام شد

شهریه دکتری 98 پردیس ارس دانشگاه تبریز اعلام شد

میزان شهریه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸- ۹۹ اعلام شد.

میزان شهریه دکتری پردیس ارس دانشگاه تبریز در سال 98 به شرح زیر است:

مجموعه آموزشی (پردیس بین المللی ارس – جلفا) شهریه کل دوره
علوم انسانی 680/000/000 ریال
سایر رشته ها 780/000/000 ریال

– مبالغ پرداختی از بابت شهریه شامل هزینه های دوره زبان انگلیسی. اسکان، ایاب و ذهاب، تغذیه، کتاب و سایر هزینه ها نخواهد بود.

– در صورت انصراف. حذف ترم، یا اخراج دانشجو مبلغ دریافتی از بابت شهریه تحصیل مسترد نخواهد شد.

نحوه پرداخت شهریه دکتری 98 پردیس ارس تبریز

– شهریه تحصیلی قطعی دانشجویان، هر ساله بر اساس تصمیمات هیات امناء دانشگاه مشخص و اعلام می شود.

– شهریه تحصیلی در شش قسط مساوی در ابتدای هر نیمسال دریافت خواهد شد.

 

 

توضیحات: شهریه پردیس ارس

Related Posts