وب سایت Conference.ac یک پورتال جامع اطلاع رسانی در زمینه ارائه آخرین اطلاعات، اخبار و رویدادهای علمی، آموزشی و پژوهشی داخلی و بین المللی در رشته های متنوع علوم انسانی، مدیریت، فناوری، مهندسی، صنایع، روانشناسی، مالی، کارآفرینی و ده ها حوزه و رشته دیگر است.

به عنوان یک مرجع بی طرف، این وب سایت به معرفی، ارزیابی و رتبه بندی همایش ها و رویدادهای علمی، آموزشی و پژوهشی معتبر داخلی و بین المللی پرداخته و اطلاعات کامل و جامعی را از برگزار کنندگان، نحوه برگزاری، نحوه حضور، کیفیت و محل برگزاری به کاربران ارائه می نماید.

دسته بندی دقیق و کاربردی عناوین و موضوعات کنفرانس ها، سمینارها، کارگاه ها و رویدادهای علمی، آموزشی و پژوهشی معرفی شده در این مرجع، امکان جستجو و انتخاب صحیح و هدفمند رویدادها را به علاقه مندان داده و آنان را در حضور به موقع و آسان در این رویدادها یاری می نماید.

علاوه بر این، علاقه مندان می توانند با ارائه درخواست های خود برای شناسایی، معرفی و برگزاری سمینارها، همایش ها، کنفرانس و رویدادهای علمی، آموزشی و پژوهشی، راهنمایی های لازم برای انتخاب درست همایش های مربوطه متناسب با نیازهای علمی و آموزشی خود را دریافت نمایند.

رویکرد بی طرفانه، علمی و اطلاعرسانی، از مهمترین محورهای کاری این وب سایت مرجع و پرسنل آن می باشند.

امیدواریم با این اقدام، گامی بلند و موثر را در شفاف سازی، اطلاعرسانی و اشاعه رویدادهای معتبر علمی، پژوهشی، آموزشی و کاربردی به جامعه علمی، دانشگاهی، مدیران و پژوهشگران میهن سربلندمان نماییم. 

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته