كشاورزي و محيط زيست

محورهای همایش :

 • کشاورزی و توسعه پایدار
 • منابع طبیعی و توسعه پایدار
 • آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
 • مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
 • مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
 • علوم صنایع غذایی
 • علوم دامی و دامپزشکی
 • علوم شیلات و آبزیان
 • تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
 • علوم زراعت
 • علوم جنگل و مرتع
 • نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی
 • بیابان و بیابان زدایی
 • مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت
 • مدیریت انرژی و توسعه پایدار
 • پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست
 • تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی
 • زیست بوم پایدار و توسعه
 • محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
 • محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار
 • آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت)
 • محیط زیست ،آب و فاضلاب
 • مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
 • توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار
 • وب سایت : asaconf.ir/fa/

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته