زمان برگزاری آزمون MSRT در آبان و آذر

زمان ثبت نام و برگزاری آزمون زبان MSRT در آبان و آذر 99 اعلام شد.

زمان بندی ثبت نام و برگزاری دومین و سومین آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم در سال 1399 اعلام شد.

زمان بندی ثبت نام آزمون های MSRT آبان و آذر 99
تاریخ برگزاری آزمونزمان شروع ثبت نامزمان پایان ثبت نام
جمعه 1399/08/23 (صبح)دوشنبه 1399/08/05 ساعت 13چهارشنبه 1399/08/08 ساعت 16
جمعه 1399/09/28 (صبح)دوشنبه 1399/09/10 ساعت 13چهارشنبه 1399/09/12 ساعت 16
شرایط ثبت نام آزمون های MSRT آبان و آذر 99

بر اساس اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، به علت شیوع ویروس کرونا و محدودیت ظرفیت (50 درصد) در برگزاری آزمون و همچنین ضرورت شرکت در آزمونهای جامع دوره دکتری ثبت نام با اولویت از متقاضیان دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انجام می گیرد.

ثبت نام آزمون به مدت 3 روز انجام می گردد ضمناً در صورت تکمیل نشدن ظرفیت حوزه های برگزاری، در روز سوم داوطلبان سایر مقاطع نیز می توانند ثبت نام نمایند.

با توجه به مصوبه مورخ 1399/07/20 هیئت محترم وزیران هزینه ثبت نام جهت شرکت در آزمون زبان MSRT از آبان ماه 1399 مبلغ 1200000 ریال می باشد.

بعلت وضعیت ویروس کرونا درصورت لغو برگزاری آزمون در استان‌های برگزارکننده بعد ازانجام ثبت نام داوطلبان، تاریخ آزمون جدید اعلام و داوطلبان ثبت نام شده به آزمون‌های بعدی انتقال داده می شوند.

Related Posts