ثبت نام بیش از ۶۷ هزار نفر در آزمون ارشد پزشکی

ثبت نام بیش از ۶۷ هزار نفر در آزمون ارشد پزشکی