بیش از ۱۸ هزار نفر در کنکور دکتری علوم پزشکی ثبت نام کردند