اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت

اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت
توضیح کامل

محورهای همایش:

هدررفت واقعی، ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد در شبکه های توزیع آب
تاثیر تغییر اقلیم بر کمیت و کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی
تاثیرات پساب دستگاه های آب شیرین کن بر کیفیت آب
کاهش مصرف و ارتقای بهره وری آب در بخش صنعت
استاندارد ها و ضوابط کمی و کیفی آب و فاضلاب
فناوری های ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب
مدیریت و بازیافت زهاب های کشاورزی
مدیریت هوشمند شبکه های توزیع آب
پیوند آب-انرژی در بازیافت پساب
اثر ویروس کرونا بر آب و پساب
مدیریت مصرف آب
برنامه ایمنی آب
رویکرد های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در مدیریت مصرف و استفاده از پساب
ارزیابی و آسیب شناسی روش های جایگزین در مدیریت کیفیت آب
مدیریت فاضلاب و پسماند حاصل از فرایند های بازیافت
آلاینده های ویژه و نوظهور در آب آشامیدنی وپساب
استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن
مدیریت و راهبری تصفیه خانه های آب
پایش کمی و کیفی پساب بازیافتی
فناوری های نو درحوزه بازیافت
پایش کیفی اکوسیستم ها
اقتصاد و کیفیت آب

آدرس وبسایت
شماره تماس
۰۲۱۶۱۱۱۳۱۷۹
فکس
۰۲۱۶۶۴۰۷۷۱۹
آدرس
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، نبش کوچه آذین، دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران
کدپستی
۱۴۱۷۸۵۳۱۱۱
تاریخ برگزاری
1400/09/09 - 1400/09/11