بیست و ششمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران
دسته بندی
توضیح کامل

 محورهای همایش

سیستم های هوشمند و رایانش نرم  (دبیر محور: دکتر محمد تشنه لب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
یادگیری ماشین و یادگیری عمیق  (دبیر محور: دکتر بابک ناصر شریف، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
پردازش متن و شبکه های اجتماعی ( دبیر محور: دکتر هشام فیلی، دانشگاه تهران)
پردازش سیگنال و تصویر (دبیر محور: دکتر حمید ابریشمی مقدم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
کلان داده و رایانش ابری (دبیر محور: دکتر مهدی کارگهی، دانشگاه تهران)
سیستم های توزیع شده (دبیر محور: دکتر احمد خونساری، دانشگاه تهران)
شبکه های کامپیوتری (دبیر محور: دکتر عبدالرسول قاسمی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
رایانش امن (دبیر محور: دکتر محمد عبداللهی ازگمی، دانشگاه علم و صنعت ایران)
مهندسی نرم افزار (دبیر محور: دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
معماری کامپیوتر و سامانه های دیجیتال ( دبیر محور: دکتر شاهین حسابی، دانشگاه صنعتی شریف)
علوم شناختی و مغز (دبیر محور: دکتر بابک نجار اعرابی، دانشگاه تهران)
الگوریتم ها و محاسبات (دبیر محور: دکتر علی موقر، دانشگاه صنعتی شریف)
یادگیری و یاددهی الکترونیکی (دبیر محور: دکتر علی اکبر صفوی، دانشگاه شیراز)
اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال (دبیر محور: دکتر محمد جعفر تارخ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

آدرس وبسایت
شماره تماس
02122384423
برچسب ها
آدرس
تهران، خیابان شریعتی، ضلع جنوب شرقی پل سید خندان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی کامپیوتر
تاریخ ارسال مقالات
10 آذر 1399
تاریخ برگزاری
13 و 14 اسفند 1399