سی و هفتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1400

سی و هفتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1400
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای سی و هفتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1400:

فيزيک‌ ذرات‌ بنيادی‌ و ميدانها
فيزيک‌ هسته‌ای
فيزيک‌ اتمی‌ و مولكولی‌
الکترومغناطيس، اپتيک، آکوستيک، انتقال گرما، مکانيک کلاسيک و ديناميک شاره‌ها
فيزيک گازها، پلاسماها و تخليه‌‌های الكتريكی
ماده‌ چگال‌: ساختار، ويژگی‌های مكانيكی‌ و حرارتی
ماده‌ چگال: ساختار الكترونی‌، ويژگی‌های الكتريکی‌، مغناطيسی‌، و اپتيكی
فيزيک‌ ميان‌رشته‌ای و حوزه‌هايی‌ از‌ علم‌ و فنّاوری‌ که با آن مرتبط اند
ژئوفيزيک‌، نجوم‌، و اخترفيزيک

شماره تماس
021-88225693
برچسب ها
آدرس
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ برگزاری
1400/06/01 - 1400/06/04