سومین کنفرانس ملی فنآوری های معدنکاری ایران

سومین کنفرانس ملی فنآوری های معدنکاری ایران
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای سومین کنفرانس ملی فنآوری های معدنکاری ایران:

برق ماشین آلات معدنی
مکانیک ماشین آلات معدنی
اتوماسیون ماشین آلات معدنی
روش های نوین فرآوری مواد معدنی
انتقال و توسعه فناوری های معدنکاری
مواد پیشرفته در فناوری های معدنکاری
روش های نوین اکتشاف منابع زیرزمینی (معادن، نفت و گاز، آب های زیرزمینی)
کاربرد فناوری های نوین در معدنکاری
روش های نوین استـخراج و پایدارسازی معادن
فناوری های اندازه گیری و رفتارنگاری در معادن
روش های نوین شناسایی و کاهش آثار زیست محیطی معدنکاری

آدرس وبسایت
شماره تماس
035-31233003
فکس
035-38200131
برچسب ها
آدرس
یزد، دانشگاه یزد، ساختمان فنی شماره 3، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
کدپستی
۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
تاریخ ارسال مقالات
1400/08/30
تاریخ برگزاری
1400/12/18 - 1400/12/19