سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای همایش

آموزش مهندسی مکانیک
ساخت و تولید
مکانیک جامدات
مکانیک سیالات و تاسیسات
بیو، میکرو و نانومکانیک
ترمودینامیک و انتقال حرارت
مکانیک خودرو و حمل و نقل
دینامیک، ارتعاشات و کنترل
انرژی
هوا فضا
مهندسی پزشکی

آدرس وبسایت
شماره تماس
22970052(9821+)
برچسب ها
آدرس
تهران- لويزان- خيابان شهيد شعبانلو -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی-دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ ارسال مقالات
99/11/22
تاریخ برگزاری
99/12/14