دومین همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه

دومین همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه
توضیح کامل

محورهای دومین همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه:

مخاصمات منطقه از منظر حقوق بین‌الملل توسل به زور
مخاصمات منطقه از منظر حقوق بین‌الملل بشر و بشردوستانه
مخاصمات منطقه از منظر حقوق بین‌الملل پس از جنگ
رویکرد اسلامی به مخاصمات مسلحانه در منطقه

آدرس وبسایت
شماره تماس
982532103000
برچسب ها
آدرس
ايران، قم، بلوار الغدير، دانشگاه قم، دانشكده حقوق
کدپستی
3716146611
تاریخ برگزاری
1400/07/29 - 1400/07/30