دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت

دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت

دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت
عنوان کنفرانس: دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت
توضیح کامل:

هدف از برگزاری این همایش مستند سازی موضوعات حوزه دانشجویی، جلب مشارکت علمی و تبادل تجربه امور دانشجویی و نهایتا دستیابی به فضای دانشجویی سرزنده، با نشاط و بالنده و با آسیب و مسایل اجتماعی و فرهنگی و روانی کمتر در جوامع دانشجویی کشور است.

 
محورهای همایش
1) سلامت دانشجویان :

– تغذیه سالم و کیفیت زندگی دانشجویان
– آسیب های اجتماعی نوظهور و زندگی دانشجویی
– بهداشت، سلامت جسمانی و روانی
– نقد عملکرد مراکز بهداشت و مشاوره بر بهزیستی روانی دانشجویان
– دین، تعالی معنوی و سلامت روانی دانشجویان
– سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان
– عملکرد سامانه غربالگری و سنجش سلامت دانشجویان
– کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان
– سراهای دانشجویی و سلامت
– بیمارهای واگیر(کرونا و…) و جوامع دانشجویی
– رستوان های مکمل و تغذیه دانشجویی
2) فراغت دانشجویان :

– شیوه های غنی سازی فراغت دانشجویان
– راه های ایجاد سرزندگی در سراهای دانشجویی
– ارزیابی موانع و راهکارهای توسعه سهم فعالیت های ورزشی، فوق برنامه، اوقات فراغت و زندگی دانشجویی
– نقش ورزش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
– بررسی الگوهای گذران اوقات فراغت دانشجویان
– نقش فعالیت های فرهنگی در پر کردن بهینه اوقات فراغت دانشجویان
– جایگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجویان و ارایه الگو بهینه
– فرصت های مجازی فراغتی
3) تاب آوری :

– نقش مددکاری اجتماعی در دانشگاه ها در پیشگیری از اختلالات روانی و آسیب های اجتماعی
– سطح تاب آوری دانشجویان در مواجهه با سوانح و بلایا و اپیدمی ها
– نقش و اثربخشی مراکز مشاوره دانشگاه ها در تاب آوری دانشجویان
– سرمایه اجتماعی و تاب آوری جوامع دانشجویی
– نقش سلامت معنوی در تاب آوری
– حمایت های اجتماعی، خانواده و تاب آوری در میان دانشجویان
– سبک های مقابله ای و تاب آوری در کاهش احساس غربت دانشجویان
4) خدمات دانشجویی :

– مطالعه تطبیقی خدمات دانشجویی در کشورهای مختلف
– سراهای دانشجویی، مسایل اجتماعی و روانی
– خیرین، وقف و زندگی دانشجویی
– تشکل های دانشجویی نقش ها و کارکردها ی در حوزه صنفی و خدمات دانشجویی
– ازدواج های دانشجویی آسیب ها و فرصت ها
– وام های دانشجویی نقدها و نظرها
– تطابق آموزش های دانشگاهی با تحولات اجتماعی
– تجارب موفق دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی
– نقد آیین نامه ها و دستورالعمل های حوزه دانشجویی
– خصوصی سازی خدمات دانشجویی تهدید یا فرصت

5) فضای مجازی:
– تاثیر شاخص های روانی عملکردی بر نحوه استفاده دانشجویان از فضای مجازی
– فناوری های نوین ارتباطی و ارتباطات فرهنگی دانشجویان
– آموزش از طریق فضای مجازی و کارکرد آن در دوره بحران
– سیاست های استفاده از پهنای باند اختصاصی دانشجویان در سراهای دانشجویی
– اجتماع مجازی و ناسازگاری هویتی در میان دانشجویان
– ارتقا سواد رسانه ای دانشجویان
– میزان و نوع مصرف اینترنت در بین دانشجویان
– ابعاد هویت یابی دانشجویان در روند استفاده از فضای مجازی
– زیر ساخت های آموزش مجازی در دانشگاه ها
– فرهنگ فضای مجازی
6) پدافند غیر عامل :

– ضرورت و کارکردهای کمیته پدافند غیر عامل در دانشگاه
– اصول اجرایی کردن پدافند غیر عامل در دانشگاه ها
– الزامات پدافند غیر عامل در دانشگاه ها
– نمونه پدافند غیر عامل در جهان
– اهداف و وظایف پدافند غیر عامل در دانشگاه ها
– آشنایی و آگاهی مدیران دانشگاه با پدافند غیرعامل

ج. محور ویژه
**خاطرات و تجارب زیسته دانشجویان دیروز و امروز*

آدرس وبسایت: http://dormitory.basu.ac.ir
شماره تماس: 09188144413
فکس: 08138381339
آدرس: همدان، بلوار شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا
کدپستی: ۳۸۶۹۵-۶۵۱۷۸
تاریخ ارسال مقالات: 1399/09/30
تاریخ برگزاری: 1399/12/06