اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی

اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی
توضیح کامل

محورهای همایش
1- فیزیولوژی ورزشی
2- بیومکانیک ورزشی
3- رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
4- مدیریت ورزشی
5- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

آدرس وبسایت
شماره تماس
08143213207
برچسب ها
آدرس
نهاوند، کیلومتر 3 کمربندی بروجرد، دانشگاه نهاوند
تاریخ ارسال مقالات
1400/03/01
تاریخ برگزاری
1400/03/18 - 1400/03/19