اولین همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی

اولین همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی
توضیح کامل

محورهای همایش:

1- حکمت اسلامی و تعالی روان‌شناسی
2- حکمت اسلامی و تعالی جامعه‌شناسی
3- حکمت اسلامی و تعالی تعلیم و تربیت
4- حکمت اسلامی و تعالی علوم سیاسی
5- حکمت اسلامی و تعالی علوم اقتصادی
6- حکمت اسلامی و تعالی مدیریت
7- حکمت اسلامی و تعالی فقه و حقوق
8- حکمت اسلامی و ادبیات
9- حکمت اسلامی و هنر
10- علم و حکمت در فرهنگ و تمدن اسلامی
11- حکمت اسلامی و تعالی خانواده
12- حکمت اسلامی و تعالی فضای مجازی

آدرس وبسایت
شماره تماس
021-47353617
برچسب ها
آدرس
تهران - انتهای بزرگراه ستاری شمال - بلوار شهدای حصارک - سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ برگزاری
1400/08/22 - 1400/08/26