اولین همایش ملی تحول دیجیتال چالش ها و فرصت ها

اولین همایش ملی تحول دیجیتال چالش ها و فرصت ها
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای همایش:

سلامت و تحول دیجیتال
تحول دیجیتال در گزارشگری مالی ، حسابداری و حسابرسی
تحول دیجیتال در مدیریت منابع انسانی، رفتارسازمانی، بازاریابی، مدیریت صنعتی
تحول دیجیتال در مدیریت دانش و تکنولوژی
قابلیت های فناورانه در تحول دیجیتال
تجارب معماری دیجیتال ، چالش ها و فرصت ها در حیطه طراحی حل مسئله و آموزش
کاربرد طراحی پارامتریک
کاربرد SDI ، GIS و سامانه های مدیریت یکپارچه اطلاعاتی در برنامه ریزی های شهرو منطقه
اقتصاد، اطلاعات و دیجیتال

آدرس وبسایت
شماره تماس
03133687701
آدرس
اصفهان خیابان امام خمینی خیابان بسیج موسسه آموزش عالی راغب
تاریخ ارسال مقالات
1400/09/30
تاریخ برگزاری
23 و 24 دی ماه 1400