ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی
دسته بندی
توضیح کامل

محور های کنفرانس:

حوزه های کاربردی

انرژی
ایمنی معدن و صنایع معدنی
حمل و نقل
خطرات طبیعی
سیستم های نرم افزاری
صنایع دفاعی
صنایع شیمیایی
صنعت نفت و گاز
صنعت هسته ای
عمران و سازه
فناوری اطلاعات (IT)
هوانوردی و هوافضا
بازرسی ایمنی ساختمان
ایمنی و قابلیت اطمینان در سایر حوزه ها: بهداشت، غذا، پزشکی، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و غیره

حوزه های تحقیقاتی

آنالیز ایمنی احتمالاتی (PSA)
آنالیز ایمنی با روش های قطعیتی (DSA)
آنالیز عدم قطعیت
ارزیابی اثرات زیست محیطی
ارزیابی ریسک
ایمنی تابش
بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
روش های ریاضی در قابلیت اطمینان و ایمنی
روش های شبیه سازی در آنالیز ایمنی و قابلیت اطمینان
فرهنگ ایمنی
قابلیت اطمینان برپایه تعمیر و نگهداری (RCM)
قابلیت اطمینان سازه
قابلیت اطمینان سیستم
مدل سازی حوادث
مدل سازی فعالیت های نگهداری و کاربردها
مدیریت ریسک
FMEA/FMECA
HAZOP

آدرس وبسایت
شماره تماس
09900949745
برچسب ها
آدرس
شیراز، خیابان ملاصدرا،
دانشکده مهندسی مکانیک، طبقه سوم
کدپستی
7193616548
تاریخ برگزاری
29 - 30 بهمن ماه 1399