ششمین همایش ملی چالش هاي مديريت قضايي و دادرسي در قوه قضائيه

ششمین همایش ملی چالش هاي مديريت قضايي و دادرسي در قوه قضائيه
توضیح کامل

محورهای همایش
-آسیب شناسی مدیریت قضایی ودادرسی

-قانونمند کردن نظام مدیریت اداری وقضایی در قوه قضاییه

-راهکارهای پیشنهادی برای بهبود واصلاح مدیریت قضایی ودادرسی به منظورتحقق دادگستری شایسته

-شایسته سالاری وتخصص گرایی قضات وکارکنان قوه قضاییه

-کاربرد نظام مدیریت درفرایند دادرسی ومدیریت قضایی مطلوب

-تفکیک شان اداری وقضایی مدبریت در قوه قضاییه

-نظام دادرسی ومدیریت الکترونیکی به منظور کاهش اطاله دادرسی و تسهیل در امور اداری وقضایی

شماره تماس
03532370150
برچسب ها
آدرس
ميبد - كيلومتر 3 جاده ميبد يزد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
تاریخ برگزاری
1 آبان 1399