آخرین کنفرانس‌ها

سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
توضیح کامل:

- مفاهیم و مبانی نظری در حوزه آسیب های اجتماعی - مدل های تبیین آسیب های اجتماعی - شیوع شناسی انواع آسیب های اجتماعی - نقش و کارکرد...

تاریخ برگزاری: 30 بهمن ماه 1399
دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت
توضیح کامل:

هدف از برگزاری این همایش مستند سازی موضوعات حوزه دانشجویی، جلب مشارکت علمی و تبادل تجربه امور دانشجویی و نهایتا دستیابی به فضای دا...

تاریخ ارسال مقالات: 1399/09/30
تاریخ برگزاری: 1399/12/06
چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
توضیح کامل:

 محورهای کنفرانس     فناوری­ های نوین در هنر و معماری فناوری در نگهداری ابنیه های تاریخی بازشناسی هنر، معماری، فناوری و...

تاریخ ارسال مقالات: 25-11-1399
تاریخ برگزاری: 08-12-1399
چهارمین همایش بین المللی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط
توضیح کامل:

محورهای همایش: 1.نقش بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل اپیدمی ها (با تاکید بر کرونا) 2.ارزیابی بار بیماری های ناشی از عوامل خطر محیطی...

تاریخ ارسال مقالات: 15-10-1399
تاریخ برگزاری: 12-12-1399
دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
توضیح کامل:

محورهای دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری   فناوري و انرژي‌هاي تجديدپذير:...

تاریخ ارسال مقالات: 22-11-1399
تاریخ برگزاری: 14-12-1399
نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
توضیح کامل:

امروزه در هر کشوری پیشرفت و ترقی به واسطه ی علم پدید می آید. با توجه به جایگاه علم، یکی از طرایق انتقال و نشر علم در هر حوزه ای، ب...

تاریخ ارسال مقالات: 1399/12/06
تاریخ برگزاری: 1399/12/17
نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان
توضیح کامل:

محورهای سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان مشارکت کودکان در فرایندهای برنامه ریزی کودکان به عنوان شهروندان دموکراتیک شهر از دیدگ...

تاریخ برگزاری: 1400/02/29
سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس 1. مهندسی محیط ‌زیست آلودگی منابع آب مدیریت منابع آب تصفیه آب و فاضلاب آلودگی هوا و صوت مدیریت پسماند و شیرابه بحر...

تاریخ ارسال مقالات: 15/02/1400
تاریخ برگزاری: 10/03/1400
اولین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی، محیط‌ زیست و علوم مرتبط
توضیح کامل:

محورهای همایش محورهای همایش : معماری: معماری منظر معماری داخلی معماری پایدار انرژی و تکنولوژی معماری مطالعات معماری ایران هنرهاي س...

تاریخ ارسال مقالات: 15-10-1399
تاریخ برگزاری: 20-03-1400
اولین همایش ملی یافته های نوین در مطالعات مدیریت مالی
توضیح کامل:

اولین همایش ملی یافته‌های نوین در مطالعات مدیریت مالی در تاریخ‌های 30 و 31 خرداد ماه 1400 توسط دانشگاه ملی نهاوند برگزار می‌شود. ه...

تاریخ ارسال مقالات: 17/03/1400
تاریخ برگزاری: 30/03/1400