سی و نهمین گردهمایی ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین

سی و نهمین گردهمایی ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای کنگره
زمین شناسی بنیادین
- زمین شناسی نفت
- سنگ شناسی آذرین و دگرگونی
- نقشه های زمین شناسی سه بعدی
- زمین شناسی ساختاری، ژئودینامیک و زمین ساخت
- چینه شناسی، دیرینه شناسی و سنگ ها و محیط های رسوبی دیرینه
- زمین شناسی دریایی و محیط های رسوبی جوان (محیط های پلیو-کواترنری)

زمین شناسی کاربردی و توسعه پایدار
- آب زمین شناختی
- مخاطرات زمین شناختی
- زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
- دیرینه اقلیم شناسی و تغییر اقلیم
- زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی

اکتشاف
- متالوژنی
- ژئوماتیکس
- ژئوشیمی
- گوهرشناسی
- ارزیابی منابع معدنی
- ژئوفیزیک کاربردی
- اکتشاف ذخایر معدنی
-  مواد معدنی های تک و حیاتی
- ژئومتالورژی، فراوری و آنالیز دستگاهی

علوم زمین و جامعه
- انرژی های نو
- آموزش علوم زمین
- زمین باستان شناسی
- میراث زمین شناختی (ژئوتوریسم و ژئوپارک)

آدرس وبسایت
شماره تماس
021-77490953
برچسب ها
تاریخ ارسال مقالات
15 آذر ماه 1399
تاریخ برگزاری
4 الی 6 اسفندماه 1399