چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
عنوان کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
توضیح کامل:

 محورهای کنفرانس
 

 

فناوری­ های نوین در هنر و معماری

فناوری در نگهداری ابنیه های تاریخی
بازشناسی هنر، معماری، فناوری و شهرسازی اسلامی- ایرانی
راه­کاری کاربردی برای استفاده از فناوری­ های نوین در هنر
ضرورت استفاده از فناوری در هنر و معماری مدرن
فناوري­هاي بومي در حوزه­هاي هنر و معماری

 

هنر و فرهنگ

هنر و فرهنگ شهری
هنر و مدرنیته
مفهوم فضا در هنرهای تجسمی
معماری و منظر در هنرهای تجسمی
نقد ادبی و ادبیات نمایشی
اثر مدرنیته در صنایع دستی
گذشته، حال و آینده نگاشتارگری (گرافیک)
چالش‌های پیش روی آموزش و پژوهش در هنر

 

معماری و شهرسازی

معماری و برنامه ریزی شهری
توسعه پایدار و معماری
معماری اسلامی- ایرانی
نشانه شناختی فضا در معماری
معماری سبز و انرژی های نو در معماری
مطالعات تطبیقی و معماری
معماری و شهرهای یادگیرنده
مقاوم سازی و بازسازی پس از سانحه
معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری
مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری

 

پژوهش های نوین در طراحی داخلی و صنعتی

متدولوژی طراحی صنعتی
فناوی های نوین در طراحی
ارگونومی و طراحی ایمن محصول
زیبایی شناسی در طراحی صنعتی
طراحی صنعتی و پایداری
نقش طراحی صنعتی در اقتصاد و بازاریابی
طراحی خدمات و طراحی صنعتی

 

کاربردهای هنر و معماری در علوم دیگر

روانشناسی محیطی و اکولوژی
ریاضیات، و هنر و معماری
جامعه شناسی، و هنر و معماری
تاریخ هنر و معماری
هنر، معماری و نشانه شناختی
هنر محیطی کشورهای مختلف
موقعیت اقتصادی هنر و چالش های آن
چالش های هنرهای معاصر ایران و جهان

 

محورهای ویژه

بومی سازی راه ها
پژوهش های نوین در طراحی شهری
رویکردهای جدید در نقد و تحلیل ادبی
هنر محیطی کشورهای مختلف
موقعیت اقتصادی هنر و چالش های آن
چالش های هنرهای معاصر ایران و جهان

آدرس وبسایت: http://iconfaaa.com/
شماره تماس: 09213513958
آدرس: کنفرانس به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
تاریخ ارسال مقالات: 25-11-1399
تاریخ برگزاری: 08-12-1399