چهارمین همایش بین المللی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط

چهارمین همایش بین المللی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط

چهارمین همایش بین المللی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط
عنوان کنفرانس: چهارمین همایش بین المللی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط
توضیح کامل:

محورهای همایش:
1.نقش بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل اپیدمی ها (با تاکید بر کرونا)
2.ارزیابی بار بیماری های ناشی از عوامل خطر محیطی
3.بهداشت محیط؛ گذشته، حال و آینده
4.کار آفرینی و اشتغال و تجاری سازی خدمات در بهداشت محیط
5.بهداشت محیط؛ آموزش عمومی و مسئولیت اجتماعی
6.شاخص های بهداشت محیط
7.فناوری های کنترل آلاینده های محیط زیست
8.پایش زیستی آلاینده های محیط زیست

آدرس وبسایت: https://ehconference.ir
شماره تماس: ۳۱۴۹۲۲۶۸ ۰۳۵
فکس: ۳۸۲۰۹۱۱۹ ۰۳۵
آدرس: ایران-یزد
تاریخ ارسال مقالات: 15-10-1399
تاریخ برگزاری: 12-12-1399