اولین همایش ملی رسانه، شبکه های اجتماعی، بهداشت باروری و جمعیت

اولین همایش ملی رسانه، شبکه های اجتماعی، بهداشت باروری و جمعیت
توضیح کامل

محورهای همایش
*     نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی در:
*  دسترسی به خدمات بهداشت باروری و تنظیم خانواده در زمان های بحران نظیر همه گیری ویروس کرونا، سیل و زلزله
*  سیاستگذاری، تنظیم خانواده و تغییرات جمعیتی
*  پیشگیری از حاملگی ناخواسته و سقط غیر قانونی در دوران شیوع ویروس کرونا
*  چالش های فرهنگی، اجتماعی، روانی و اقتصادی دوران قاعدگی
*  مشکلات زنان مبتلا به هموفیلی
*  فشارهای اجتماعی- فرهنگی ناشی از نازایی
*  چالش های مهاجران در دسترسی به خدمات بهداشت باروری
*  ازدواج کودکان و تهدیدات ناشی از آن
*روابط پرخطر نظیر بیماری­های ایدز و مهارتهای تنظیم خانواده و بهداشت باروری
*  کاهش مرگ و میر مادران
*توسعه مهارت­های گفتگو بین همسران و روش­های تنظیم خانواده
*   آموزش مهارت های روابط زناشویی در همسران تازه ازدواج کرده
*   تغییر خرده فرهنگ تنظیم خانواده و زایمان در بستر جامعه محلی
*  تحول جنسیت، بهداشت باروری و ساختار جامعه
*  نگرش های رایج در مسائل تنظیم خانواده و بهداشت باروری
*  معرفی روش­های آموزش تنظیم خانواده و حل مسئله در روابط زناشویی
*  مهندسی تغییرات اجتماعی-اقتصادی و چالش­های تنظیم خانواده و ارتقای بهداشت باروری
*  کیفیت زندگی و بهداشت باروری و توسعه پایدار
*  چالش­های خانواده و زنان در مراحل قبل از زایمان، حین زایمان و بعد از زایمان
* آسیب­های اجتماعی و بهداشت باروری و راهکارهای مقابله با آن

شماره تماس
داخلی: 054311
برچسب ها
آدرس
زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دبیرخانه همایش
تاریخ برگزاری
1399/09/20