اولین کنگره بین المللی علوم آناتومی دامپزشکی

اولین کنگره بین المللی علوم آناتومی دامپزشکی
توضیح کامل

محورهای کنگره:

آناتومی
بافت شناسی
جنین شناسی و سلول های بنیادی
بیولوژی سلولی مولکولی
علوم اعصاب
بیولوژی تولید مثل
آموزش علوم آناتومی

آدرس وبسایت
برچسب ها
آدرس
تهران-ایران
تاریخ برگزاری
1399/12/13 - 1399/12/14