پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مخابرات ایران

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مخابرات ایران
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای همایش:

آنتن ها
شبکه های حسگر
تئوری اطلاعات و کدینگ
شبکه های حسگر
روش‌های عددی در الکترومغناطیس
شبکه‌های مخابراتی
مخابرات ماهواره‌ای
مخابرات طیف‌گسترده
امنیت شبکه‌های مخابراتی
مخابرات نوری

شماره تماس
09302426196 - 09152215422
برچسب ها
آدرس
دانشگاه صنعتی شاهرود
تاریخ برگزاری
18و 1399/04/19